• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Odluka o poništenju postupka javne nabave-Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara
19/01/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad", a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  zbog neobrazloženja  cijene ponude prvorangiranog ponuđača i ne ispunjavanja uslova iz tenderske dokumentac [ ... ]


Privremeni Plan Javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu
13/01/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Privremeni Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.


Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89
12/01/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita [ ... ]


Puštanje u rad hidraulične prepreke kod caffe "Oscar"
26/12/2016
article thumbnai

Agencija "Stari grad" pokrenula postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku: Programiranje i puštanje u rad hidraulične prepreke na lokaciji kod caffe "Osc [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije