• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrda Herceg Stjepan grad) u Blagaju
03/11/2016
article thumbnail

Agencija "Stari grad" je dana 21.10.2016. godine pokrenula postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Iluminacija Starog grad [ ... ]


Muzički centar Pavarotti
29/06/2016
article thumbnai

Pokrenut postupak javne nabave radova putem direktnog sporazuma za  "Farbanje drvenih površina i enterijera Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru". (broj Odluke: I-25-686/1 [ ... ]


Stjepan grad - III faza radova (nastavak obnove)
10/06/2016
article thumbnail

Pokrenut postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Tekuće održavanje i konzervacija zidina Starog grad Blagaja (Stjepan grad) III faza [ ... ]


Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara
31/05/2016
article thumbnail

Pokrenut postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agenci [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije