• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Utvrda Stjepan grad u Blagaju I Faza
Utvrda Stjepan grad u Blagaju I Faza PDF Ispis E-mail
Utvrda Stjepan grad u Blagaju

Dana 05. 02. 2010. godine sklopljen je Ugovor između GRADA MOSTARA–Agencija „Stari Grad“, M.Tita 170; 88 000 Mostar, BiH zastupana od direktora gosp. Miralema Fajića – UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION UNESCO BRESCE – VENEZIA zastupan od gosp. Siniše Šešuma i donatora: UNHCTF - United Nations Human Security Trust Fund (Fond zaklade Ujednjenih nacija za ljudsku sigurnost) i „GRAMON-GMB“ d.o.o, Kneza Višeslava bb, 88 000 Mostar

 

PROJEKTANT I PROJEKTNI NADZOR: ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA 

Projektant voditelj gosp. Robert Štergar

NADZOR: Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić”, voditelj tima gđa. Maja Popovac

IZVOĐAČ: "GRAMON-GMB" d.o.o., Kneza Višeslava, 88000 Mostar,voditelj radova gosp. Slobodan Matrak

NOSILAC REALIZACIJE: AGENCIJA STARI GRAD Mostar, voditelj projekta gosp.Anto Šain 

Povijesno područje – Stari grad Blagaj (Stjepan-grad) u Blagaju kod Mostara proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. 1546, dio 3768 (pristupna staza prema Starom gradu) i dijelove k.č. 3025, 3756 i 3769 (Šehidska nekropola), k.o. Blagaj, Grad Mostar, gradsko područje Jugoistok, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Herzegovina.

 

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE

Stari grad Blagaj (Stjepan grad) arheološki je djelimično istražen 1965. godine od strane Zemaljskog muzeja BiH. U 2009. godini nastavljeni su sondažni radovi organizovani takođe od strane Zemaljskog muzeja BiH.

Planirani zaštiti konzervatorski radovi 2009-2010 finansirani su od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Turističke zajednice BiH i UNESCO-a.

 

Radovi su zaštitnog karaktera i predstavljaju konzervatorske radove narušene strukture grada. Pozicije koje su predmet radova date su u konzervatorskom projektu i obuhvataju kontinuirano sjeverni bedem i njegove kule:

 

Kula 1: injektiranje sjeverne i bočnih strana kule sa konzervacijom krune, predvorje, konzervacija i obnova oštećenih oplatnih zidova, konzervacija kula i prsobrana

Ulazna kula, obnova dijela nedostajućeg zida kule sa konzervacijom bočnih krila, ugradnja drvenih konstrukcija za stabilizaciju (hatute),

Bedem 1, restauracija postojećih prsobrana, obnova nedostajućeg dijela zida na sjevernoj i zapadnoj strani sa konsolidacijom ugla,

Konzervacija arheoloških zidova džamije,

Obnova zidova postojećih cisterni za vodu, za ponovno korištenje u toku radova

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 
« Prethodna   Sljedeća »