• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Tekuće održavanje zatvorenog rukavca rijeke Radobolje
Tekuće održavanje zatvorenog rukavca rijeke Radobolje PDF Ispis E-mail
Image

  Izvođenje radova na tekućem održavanju dijela rukavca rijeke Radobolje

Ovaj projekat tretira dio korita rijeke Radobolje od mosta u ulici Husnije Repca, pored hotela "Ruža" do džamije Tabačice iz razloga plavljenja Starog grada radi izlijevanja rijeke Radobolje u vrijeme velikog vodostaja tokom velikih padavina. Katastarske  čestice dijela rijeke Radobolje na kojima su se izvodili radovi na održavanju korita su: k.č.5628, 5650, 5651, 5652, 5653 i 5655 (stare k.č. 48/110, 45/96, 48/132, 59/118).

U toku ratnih zbivanja 1992-1995 godine, natkriveni dio kanala je granatom probijen, a kanal zatrpan, te je usljed velikih kiša i visokog nivoa rijeke Radobolje dolazilo do izlijevanja iste i tada bi plavile ulice, voda bi ulazila u kuće, poslovne prostore i bilo bi onemogućeno kretanje građana i turista kroz Stari grad kao i korisnika poslovnih prostora.

Projektno rješenje održavanja tretiralo je čišćenje natkrivenog rukavca rijeke Radobolje od urušenog materijala i odvoz istog na gradsku deponiju, pregled i sanaciju zidova i svoda, opravka i fugiranje istih te ugrađivanje dotrajalih i nedostajućih tablastih klapni. Zidove i svod natkrivenog dijela korita očišćeni su od mahovine i rastinja, a poslije toga izvršena je sanacija zidova i svoda kanala (zaziđivanje na mjestima gdje nedostaju kameni elementi) sa fugiranjem istih krečnim malterom. Na početku natkrivenog dijela korita rijeke Radobolje izvršena je zamjena dotrajale i kod hotela "Ruža" ugradnja nedostajuće metalne tablaste klapne sa mehanizmom za podizanje i spuštanje istih.

Radovi na projektu "Tekućeg održavanja zatvorenog rukavca rijeke Radobolje" počeli su dana 01.08.2011., a završetak radova je bio 06.09.2011. godine. Interna komisija, sastavljena od predstavnika investitora (Agencija "Stari grad") i izvođača radova, je dana 12.09.2011. obišla izvedene radove na terenu i konstatovala da su isti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji i u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog gradskog područja Mostar nacionalnim spomenikom unutar kojeg se nalazi i predmetna lokacija.

Upravljanje i održavanje klapni vršit će J.P. "Komunalno" d.o.o. Mostar čiji je osnivač Grad Mostar.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 
« Prethodna   Sljedeća »