• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Home arrow O Agenciji
O Agenciji PDF Ispis E-mail

Image

Imajući u vidu Konvenciju o svjetskoj baštini i Operativne smjernice za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005.godine), za vršenje određenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom (UNESCO) i primjene tih pristupa u širem okruženju starog dijela grada (naučno i arheološko istraživanje, restauracija, nova uporaba i stalni nadzor), Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" .

Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pravnog lica i status samostalne gradske upravne organizacije. Agencija Stari Grad je u svom djelovanju odgovorna Gradskom vijeću i gradonačelniku. Agencija Stari Grad je obavezna na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvještaj o svom radu. U skladu sa načelom transparentnosti, Agencija Stari Grad je obavezna pružati obavještenja i davati podatke o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informisanja. Sredstva za rad Agencije Stari Grad utvrđuju se u budžetu Grada Mostara. Prihodi koje Agencija ostvari svojom djelatnošću čine budžetska sredstva Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom, budžetom Grada.
 

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije