• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow stambeni kompleks Velagićevina u Blagaju (kuća Đikić-Milavić)
stambeni kompleks Velagićevina u Blagaju (kuća Đikić-Milavić) PDF Ispis E-mail

Image

Radovi na tekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju kod Mostara, kao i dodatni radovi na navedenom objektu

 

Izvođač radova: G.D.Arhitekt d.o.o. Mostar, a Ugovor je potpisan 30.062014. godine. Vrijednost radova je 18.254,34KM (sa PDV-om). Dana 14.04.2015. godine je potpisan Aneks broj 1 Ugovora za predmetne radove u vrijednosti 8.305,66KM (sa PDV-om) što ukupno iznosi 26.560,00KM (sa PDV-om).

Početak radova: 17.04.2015.godine

Završetak radova: 04.12.2015. godine

Nadzor nad radovima je vodila firma „Delta-Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar, u vrijednosti od 900,00KM (sa PDV-om).

Sredstva su osigurana od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

 

U skladu sa okončanom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

Demontaža pokrova od kamenih ploča.

Demontaža jelovih letava sa rožnika krovne konstrukcije.

Demontaža rožnika i ostalih dijelova trovodne krovne konstrukcije.

Demontaža vlagom oštećenih i deformisanih drvenih tavanskih obloga od šimle sa plafona sprata.

Dorušavanje labilnih dijelova kruništa fasadnih i nosivih zidova i izrada skrivenog AB horizontalnog serklaža.

Prikupljanje, vertikalno i horizontalno prenošenje od dvorišta do ceste, utovar na kamion, transport i istovar građevinskog šuta na gradsku deponiju.

Grubo i fino malterisanje kamenih zidnih ploha divanhane i dijela jugoistočnog fasadnog zida ispod doksata.

Izrada i montaža drvene trovodne krovne konstrukcije.

Oblaganje gornjih površina krovne konstrukcije obrađenom daščanom oplatom d-24mm.

Polaganje hidroizolacionog sloja po daščanoj oplati (sendvić:ljepenka+aluminijska folija+ljepenka).

Prikivanje jelovih letava presjeka 3/5cm na daščanu oplatu iznad hidroizolacionog sloja u poprečnom i podužnom pravcu i na razmaku od 40cm.

Djelimična izmjena daščanog pokova debljine 24mm iznad greda tavanjača.

Dodatni radovi

Nabavka, transport i ugradnja novih drvenih tavanskih greda od crnogorice I klase (bor ili smreka umjesto postojećih sa obradom po uzoru na postojeće, te mjestimična izmjena daščanog pokrova debljine 24mm.

Naknadni radovi

Demontaža labilnog zidnog platna na hajatu rađenog u drvenom bondruk sistemu, kao i demontaža prozora u zidnom platnu, vrata i stubova koji nose podrožnjaču krova.

Demontaža drvenog stuba postavljenog na betonsku ćulsiju, a koji je konstruktivni dio krova, te nosi podrožnjaču preko drvenih jastuka.

Nabavka, izrada i montaža drvenog stuba sa drvenim jastucima dimenzije montiranog ispod podrožnjače krova.

Nabavka, transport, izrada i ugradnja kosnika dimenzije postavljenih ispod podrožnjače krova.

Izrada i ugradnja ćulsije ispod drvenog stuba.

Nabavka, transport, izrada i montaža drvene bondruk konstrukcije na hajatu, ugradnja postojećih otvora.

Nabavka, izrada i ugradnja opšava od olovnog lima d-2mm oko dimnjaka r.š.60cm.

Nabavka, izrada i ugradnja opšava uvale krova od olovnog lima d-2mm r.š.60cm.

Zbog nemogućnosti Izvršitelja da ispuni vremenske i materijalne obaveze po predmetnom Ugovoru i Aneksu br.1, 05.10.2015. godine došlo je do Sporazuma o raskidu Ugovora i Aneksa Broj 1 za radove na „Tekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju“ između Agencije „Stari grad“ i GD „Arhitekt“.

Agencija “Stari grad” donijela Odluku o pokretanju postupka za nabavku radova na kompleksu Velagićevina., a Ugovor je 15.10.2015. godine potpisan između Agencije "Stari grad i szr „Mitel“ iz Mostara za radove na predmetnom projektu u vrijednosti 5.300,00KM (sa PDV-om). Sredstva su osigurana od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Izvedeni su slijedeći radovi:

Pokrivanje krovišta kamenim pločama debljine 3-4cm, 40% od ukupne površine krova prema tradicionalnim detaljima i načinu postavljanja.

Pokrivanje krovišta postojećom kamenom pločom debljine 3-4cm, 60% od ukupne površine krova prema tradicionalnim detaljima i načinu postavljanja.

Dana 04.12.2015. godine Komisija za pregled izvršenih radova je utvrdila da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, a u sve prema projektu i u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH i Zakona o prostornom planiranju FBiH.

 

 
 
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
 
« Prethodna   Sljedeća »