• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Biskupija u Vukodolu - II faza obnove
Biskupija u Vukodolu - II faza obnove PDF Ispis E-mail

Image

II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu, Mostar

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar) sa istim je potpisan Ugovor 06.11.2015. godine. Vrijednost radova je 31.182,84KM (sa PDV-om). Nadzor nad predmetnim radovima je vodio "DM Projekt" d.o.o. Mostar u vrijednosti 1.579,50KM (sa PDV-om). Sredstva su dobivena iz Budžeta grada Mostara za 2015. godinu. Izvedeni su slijedeći radovi:

Predhodni radovi:

-Skidanje starih oštećenih drvenih greda, stropa i krova sa odvozom na deponiju - paušal;

-Čišćenje kompletnog objekta od otpada i šuta sa odvozom na gradsku deponiju - 250m²;

-Čišćenje i odvoz divljeg raslinja, korova i šiblja oko objekta koje ugrožava pristup i konstrukciju istog - 300m².

Tesarski radovi:

-Izrada međuspratne konstrukcije koja se sastoji od drvenih hrastovih greda 1. Klase presjeka 16x18cm, osovinskog raspona 60cm. - 208m²

Stolarski radovi:

-Izrada, dopremanje i ugrađivanje drvenih zaokretnih vrata, izrađenih od hrastove građe 1. Klase. Vrata su izrađena u dva sloja dasaka d-2,5cm i d-2,5cm prema priloženoj šemi stolarije. Štok vrata presjeka 11x15cm. Vrata se ugrađuju suhim postupkom u kamene igle (okvire). Zaštita drveta: premaz lanenim uljem (1x radionica, 2x gradilište). U stavku je uključen sav potrebni okov i brava, tradicionalni, kovani. Mjere vrata uzete na licu mjesta.

- 215x256cm (dvokrilna suteren) - kom. 1;

- 225x264cm (dvokrilna prizemlje) - kom. 1;

-140x220cm (jednokrilna prizemlje) - kom. 1;

-113x202cm (jednokrilna sprat).

Ostali radovi:

- Zazidivanje rupa u kamenim zidovima nakon postavljanja međuspratne konstrukcije - kom. 72;

- Privremeno zatvaranje postojećih prozorskih otvora okvirom od jelovih gredica 5/8cm na koje je pričvršćen armirani najlon.

93x133cm - kom. 36;

73x55cm - kom. 4;

-Doprema, montaža i demontaža skele za rad. Skela mora biti stabilna i pristupačna za rad sa svim sigurnosnim mjerama. - 60m²

Agencija "Stari grad" je 08.01.2016. godine potpisala Ugovor sa DZG "Građevinar Fajić" putem Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci (II faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar - dodatni radovi koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni Ugovor broj:I-25-990-16/15 od 06.11.2015. godine). Vrijednost ovih radova je 3.739,91KM (sa PDV-om). Nadzor nad istim je vodio DM Projekt u vrijednosti od 351,00KM (sa PDV-om), a sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2015. godinu. Izvedeni su slijedeći radovi:

-Oslonci stropnih greda, ležišnice. Dobava materijala, priprema građe i ugradnja drvenih hrastovih greda-ležišnica u kamene zidove. Na ležišnice će biti oslonjene stropne grede (stavka II/1). Ležišnice su poprečnog presjeka 10x10cm, zaštićene inskticidom i položene na izravnavajući sloj krečnog maltera prosječne debljine 3cm - 135m' .

-Stupovi, jastuk, podvlaka. Dobava materijala, priprema građe i ugradnja drvenih hrastovih stupova, jastuka i podvlake kao ojačanja ispod stropnih greda, poz.100  (stavka II/1). Stupovi - dva komada poprečnog presjeka 16/18cm, jastuk 16/18cm i podvlaka 18/16+8cm. Drvena građa zaštićena insekticidom - 0,65m³;

-Zazidivanje rupa u kamenim zidovima nakon postavljanja međuspratne konstrukcije - kom.2

-Doprema, montaža i demontaža skele za rad. Skela mora biti stabilna i pristupačna za rad sa svim sigurnosnim mjerama. - 100m².

Dana 01.04.2016. godine, Izvođač je obavjestio Agenciju "Stari grad" o završetku radova "II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar" kao i dodatnih radova koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor.


 

 
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
 
« Prethodna   Sljedeća »