• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Biskupija u Vukodolu - I faza obnove
Biskupija u Vukodolu - I faza obnove PDF Ispis E-mail

Image

 I Faza obnove – rekonstrukcija krovišta sa stropnim tavanicama Biskupije u Vukodolu

 INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž. građ.

PROJEKTANT: Federalni zavod za zaštitu spomenika i N.P. PROJEKT d.o.o.  88000 Mostar

NADZOR:  DELTA –Z INFINITINET   d.o.o. Mostar, A. Šantica 11, 88000 Mostar, Voditelj nadzornog tima Alija Šunje, d.i.g.

IZVOĐAČ: DZG „GRAĐEVINAR FAJIĆ“ d.o.o M. Tita 196 88 000 Mostar

PERIOD IZVOĐENJA RADOVA: 4.10.2010 - 10.3.2011., godine

OBIM POSLA KOJI JE IZVEDEN NA OBJEKTU: 131.252,94 KM

VRSTE I GRUPE RADOVA KOJE SU IZVRŠENE NA OBJEKTU:

-Tesarski radovi;

-Krovopokrivački radovi;

-Limarski radovi;

-Ostali prateći radovi.

 

OPIS GRADITELJSKE CJELINE

Prema pisanju fra Petra Bakule, "Na lijevoj strani od glavnog ulaza su stube, koje vode na gornji kat. Te stube uvode u veliku dvoranu kuće. Dvorana, široka 7 lakata, prostire se preko cijele duljine kuće. Na oba kraja ima od vrha do dna dva velika prozora na kljun. S obje strane velike blagovaonice poredane su sobe, po četri sa svake strane."

Objekat stare Biskupske rezidencije bio je trijemom povezan sa pomoćnim objektom na zapadnoj strani. Pomoćni objekat je imao funkciju stambenog objekta sa kuhinjom, pekarom, malom trpezarijom i jednom sobom. Sagrađen je od blokova pritesanog kamena. Uglovi objekta su naglašeni pravilno klesanim kamenom. Akcent objektu je davao visoki dimnjak. Objekti su bili pokriveni dvovodnim krovovima čija je konstrukcija danas u potpunosti urušena. 

Pored veze trijemom iz objekta Biskupske rezidencije se putem vrata u južnom uglu zapadnog zida drugog sprata moglo direktno pristupiti u pomoćni objekat.

"Svojom sjevernom stranom pomoćni objekat se naslanjao na drugi objekat koji je imao podrum sa lukovima, a na spratu, prema materijalima iz arhive, se nalazila kapelica za održavanje čitavog krštenja kod oltara. Ova dva objekta su povezana i njihove završne osobine prate liniju ozidanog zida. U bašti, između ovih objekata i rezidencije postoji velika fontana koja je snabdijevala biskupiju vodom.

 Prema pisanju fra Petra Bakule, "uz spomenutu blagovaonicu, kuhinju i kuću dvorištem je spojena druga kuća, koja ima pod zemljom podrum na svod, gore pak na katu kapelicu za čuvanje presvetog otajstva i jednu sobu. Ova kuća je duga 16 lakata, široka 10. Između ove i velike kuće, u sredini dvorišta, nalazi se čatrnja, u koju se slijevala kišnica sa krovova za kućnu upotrebu."

Na južnom dijelu graditeljske cjeline smješteno je ekonomsko dvorište, ograđeno kamenim zidom. Unutar dvorišta su izgrađene relativno velike staje.  Prema pisanju fra Petra Bakule, "Od istoka pod velikim zidom ulaza u dvorište, koji podupire ravan i stube koje vode u vrt i vinograd, s malim dvorištem nalazi se staja sa sjenikom, duga 16, a široka 11 lakata. Uz nju je iza malog gumna sa sjevera naslonjen trijem za domaće životinje i ako dođe višak gostiju za njihove konje, dug 15 a širok 6 lakata. Sve te zgrade pokrivene su pločom od tvrdog kamena i sve su (izuzev škole) kao vrt i vinograd opkoljene tvrdim visokim zidom."

Objekti  su izgrađeni  od pritesanih blokova kamena. Uglovi objekta su naglašeni pravilno tesanim blokovima kamena. Objekti su bili pokriveni dvovodnim krovovima čija je konstrukcija danas u potpunosti urušena. Jedini objekat sagrađen van zidova graditeljske cjeline stare Biskupske rezidencije u Vukodolu jeste objekat javne škole. Objekat škole, sagrađen kao dvospratna zgrada od kamena 1852. godine, naslanja se na istočni ogradni zid graditeljske cjeline. Putem stepenica je ostvarena veza između graditeljske cjeline i objekta škole.

 

 

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
« Prethodna   Sljedeća »