• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrda Herceg Stjepan grad) u Blagaju
Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrda Herceg Stjepan grad) u Blagaju PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" je dana 21.10.2016. godine pokrenula postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".  

Obavjestenje o Javnoj nabavci, na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH, je objavljeno 26.10.2016. godine

08.11.2016. godine u prostorijama Agencije "Stari grad" su otvarane prispjele ponude za projekat  "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara". Komisija, imenovana od strane direktora  Agencije "Stari grad", je sačinila zapisnik o otvaranju ponuda.

Na osnovu kriterija za dodjelu ugovora, dana 09.11.2016. godine, Komisija je izvršila ocjenu pristiglih ponuda  te dala preporuku da se postupak nabavke ugovora za predmetni projekt dodijeli najpovoljnijem ponuđaču.

11.11.2016. godine, Agencija "Stari grad" pokrenula postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga nadzora nad radovima na projektu  "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je donesena 17.11.2016. godine za nadzor nad izvođenjem radova na predmetnom projektu.

Ugovor o izvođenju radova na projektu  "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara" je potpisan 21.11.2016. godine, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 33.979,79 KM (sa PDV-om). Izvođač radova će biti firma "Amitea" d.o.o. Mostar.

Ugovor o nadzoru na navedenim radovima je potpisan 21.11.2016. godine, a vrijednost usluga iznosi 1490,00 KM (sa PDV-om). Uslugu nadzora nad radovima će vršiti firma IGH d.o.o. Mostar za projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu.

Dana 22.11.2016. Agencija "Stari grad" je na portalu Javnih nabavki BiH(EJN) objavila Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke za dodjelu ugovora za radove na projektu  "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara". Istog dana na portalu Javnih nabavki BiH(EJN) je objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke za dodjelu ugovora za nadzor nad predmetnim radovima.

 

Odluka o pokretanju Javne nabave - Iluminacija Stjepan grada

Obavještenje-EJN-Iluminacija Stjepan grada 

Zapisnik sa otvaranja ponuda-Iluminacija Stjepan grada 

Zapisnik o ocjeni ponuda-Iluminacija Stjepan grada 

Odluka-najpovoljniji ponuđač Iluminacija Stjepan grada-radovi 

Odluka o pokretanju JN - nadzor - Iluminacija SG 

Odluka-najpovoljniji ponuđač Iluminacija Stjepan grada-nadzor 

Ugovor - Iluminacija Stjepan grada - radovi 

Ugovor - Iluminacija Stjepan grada - nadzor 

EJN-Izvjestaj o provedenom postupku - Iluminacija Stjepan grad - radovi 

EJN-Izvjestaj o provedenom postupku - Iluminacija Stjepan grad - nadzor 

 
« Prethodna   Sljedeća »