• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara
Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara PDF Ispis E-mail

Image

Pokrenut postupak Javne nabavke-konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za radove na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara".  (broj Odluke: I-25-1076/16 od 01.12.2016. godine).

Objavljeno obavještenje o nabavci na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH (broj Obavještenja: 1235-7-3-42-3-9/16 od  06.12.2016. godine).

Dana 19.12.2016. godine u prostorijama Agencije "Stari grad" je izvršeno javno otvaranje dostavljenih ponuda-konkurentski zahtjev za radove na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". Poslije toga je sačinjen Zapisnik sa otvaranja gore navedenih ponuda  (broj Zapisnika: I-25-1076-8/16 od 19.12.2016. godine).

Odluka o pokretanju JN - Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara-radovi

EJN - Obavještenje o nabavci - tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara-radovi 

Zapisnik sa otvaranja ponuda-Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Mostara 

 
« Prethodna   Sljedeća »