• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Iluminacija Herceg Stjepan grada - dodatni radovi
Iluminacija Herceg Stjepan grada - dodatni radovi PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" je  20.12.2016. godine donijela Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara" - dodatni radovi koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor broj: I-25-965-13/16 od 21.11.2016. godine.

26.12.2016. godine u prostorijama Agencije "Stari grad"  Komisija za provođenje postupka nabavke radova je sačinila Zapisnik o  provedenom otvaranju inicijalnih ponuda u pregovaračkom postupku bez objavljivanjaobavještenja o nabavci. (Zapisnik broj: I-25-1148-7/16 od 26.12.2016. godine).

Zapisnik o pregovorima sa ponuđačem koji su održani u prostorijama Agencije "Stari grad".

Potpisan ugovor o dodatnim radovima koji nisu  uključeni u prvobitno zaključeni ugovor za projekat "Iluminacija Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara". (Ugovor broj: I-25-1148-10/16 od 26.12.2016. godine).

Dana 26.12.2016. godine sproveden postupak objave ugovora na portalu Agencije za Javne nabavke BiH, tj. Obavještenje o dodjeli ugovora  (Obavještenje broj: 1235-4-3-45-5-10/16) kao i Izvještaj o provedenom postupku javne nabave(Postupak broj: 1235-4-3-45/16).

Odluka JN - Iluminacija Stjepan grada - pregovarački postupak

Zapisnik otvaranja ponuda-Iluminacija Stjepan grad-pregovarački postupak 

Zapisnik o pregovorima - Iluminacija Stjepan grada-dodatni radovi 

Ugovor - Iluminacija Stjepan grada - dodatni radovi 

EJN Obavještenje o dodjeli ugovora - Iluminacija Stjepan grada-dodatni radovi 

Izvještaj o provedenom postupku EJN - Iluminacija Stjepan grada-dodatni radovi 

 
« Prethodna   Sljedeća »