• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Tekuće održavanje eksterijera objekata u ulicama Stari most 1 i M. Tita 144
Tekuće održavanje eksterijera objekata u ulicama Stari most 1 i M. Tita 144 PDF Ispis E-mail

Image

Radovi na tekućem održavanju eksterijera objekata u ul. M.Tita br.144  i ul.Stari most br.1

Nakon sprovedenog postupka konkurentskog zahtjeva javne nabavke i odabira najpovoljnijeg ponuđača, Agencija „Stari grad“ je dana 28.03.2016.godine zaključila Ugovor sa firmom „GRADNJA“ d.o.o. Mostar za izvođenje radova na projektu „Tekuće održavanje eksterijera objekata M.Tita br.144 (k.č. 28/35, k.č.28/36 k.o.Mostar I) i K4 u ul.Stari most br.1.(k.č. 17/72 k.o.Mostar I)“, u vrijednosti 26.900,06 KM KM. Usluge nadzora na predmetnim radovima je obavljala firma „Delta Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar, a vrijednost ugovorenih usluga je 1.076,40 KM. Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Grada Mostara za 2016.godinu.

U skladu sa okončanom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

Ulica Stari most br.1

Predhodni radovi;

Tesarski radovi;

Krovopokrivački radovi;

Limarski radovi;

Ostali radovi.

Ulica M. Tita br.144

Pripremni radovi;

Kamenoklesarski radovi;

Stolarski radovi;

Bravarski radovi;

Fasaderski radovi.

Radovi na projektu „Tekuće održavanje eksterijera objekata M.Tita br.144 (k.č. 28/35, k.č.28/36 k.o.Mostar I) i K4 u ul.Stari most br.1.(k.č. 17/72 k.o.Mostar I)“ u Mostaru su završeni 07.06.2016. godine.

Komisija za pregled izvršenih radova sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je dana 10.06.2016. godine izvršila pregled radova, te konstatovala da su svi radovi izvedeni prema obimu i ugovorenim uslovima, prema projektu  u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, te da se isti mogu primiti od strane investitora.

 

 

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
« Prethodna   Sljedeća »