• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Odluka o pokretanju postupka JN "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara"
Odluka o pokretanju postupka JN "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara" PDF Ispis E-mail

  Image

Pokrenut postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Odluka broj: I-25-92/17 od 26.01.2017. godine).

Na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH, objavljeno Obavještenje o nabavci za navedeno tekuće održavanje  (broj Obavještenja: 1235-7-3-16-3-3/17 od  30.01.2017. godine). 

U prostorijama Agencije "Stari grad" Komisija za javne nabavke je izvršila proceduru  otvaranja  dostavljenih ponuda. (Zapisnik broj: I-25-92-9/17 od 13.02.2017. godine).

Komisija za javne nabave Agencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda (Zapisnik broj: I-25-92-10/17 od 14.02.2017. godine).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za radove na  projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Odluka broj: I-25-92-14/17 od 22.02.2017. godine).

Na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH, objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave za "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara"  (broj Postupka: 1235-7-3-16/17 od  22.02.2017. godine).  

Pokrenut postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nadzor nad predmetnim radovima (Odluka broj: I-25-197/17 od 24.02.2017.).

Donešena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor nad  "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Odluka broj: I-25-197-5/17 od 28.02.2017.).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za nadzor nad radovima na  "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Ugovor broj: I-25-197-6/17 od 02.03.2017.).

Agencija "Stari grad" je na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH, objavila Izvještaj o provedenom postupku javne nabave za nadzor nad "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara"  (broj Postupka: 1235-8-2-22/17 od  03.03.2017. godine).   

 

Odluka JN - tekuće održavanje objekata čiji je vlasnik Grad Mostar

EJN Obavještenje - tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara-radovi 

Zapisnik sa otvaranja ponuda-Tekuće održavanje objekata u vlasništvu grada Mostara 

Zapisnik o ocjeni ponuda-Tekuće održavanje prostora u vlasništvu Grada Mostara 

Ugovor - tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara - radovi 

EJN - Izvještaj o provedenom postupku - T.O. vlasništvo Grada Mostara - radovi 

Odluka JN - Tekuće održavanje objekta u vlasništvu Grada Mostara-nadzor 

Odluka o najpovoljnijem ponuđaču - Tekuće održavanje objekta u vlaništvu grada Mostara-nadzor 

Ugovor - tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara - nadzor 

EJN - Izvještaj o provedenom postupku - Tekuće održavanje u vlasništvu Grada Mostara - nadzor 

 
« Prethodna   Sljedeća »