• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Video nadzor u Starom gradu, Mostar
Video nadzor u Starom gradu, Mostar PDF Ispis E-mail

Image

Nastavak postavljanja/instaliranja novih kamera za realizaciju video nadzora u Starom gradu Mostar.

Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Obavještenje o nabavci usluga instaliranja video opreme/dogradnja sistema. (Postupak broj: 1235-7-2-34-3-8/17 od 28.04.2017. godine).

Dana 12.05.2017. godine u prostorijama Agencije "Stari grad" je izvršeno otvaranje pristiglih ponuda za projekat instaliranja video opreme/dogradnja sistema (Zapisnik broj: I-25-298-7/17 od 12.05.2017. godine).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je ocjenila pristigle ponude (samo jedna ponuda) te dala preporuku direktoru Agencije da se ugovor dodijeli firmi koja je dostavila ponudu, a ispunila je sve zahtijevane uslove iz tenderske dokumentacije. (Zapisnik broj: I-25-298-8/17  od 15.05.2017. godine).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Odluka broj: I-25-298-9/17 od 17.05.2017. godine).

Pokrenut postupak nabave usluga nadzora nad instaliranjem video opreme/dogradnja sistema (Odluka broj: I-478/17 od 18.05.2017. godine).

Odluka JN - video nadzor u Starom gradu

EJN Obavještenje o nabavci - Video nadzor u Starom gradu, Mostar - dogradnja sistema 

Zapisnik video nadzor 298-7-17 

Zapisnik - ocjena ponuda - video nadzor nastavak instaliranja 

Odluka - izbor najpovoljnije ponude - video nadzor-nastavak instaliranja 

Odluka JN 478-17 - video nadzor- nadzor nad radovima 

 
« Prethodna   Sljedeća »