• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara
Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara PDF Ispis E-mail

Image

Pokrenut postupak nabave usluga Izrade projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara (Narodno pozorište Mostar, restoran Hindin han Stari grad-dopuna projekta, objekat u ulici M. Tita Mostar-bivša Standard konfekcija, prostor Udruženja gluhih i nagluhih FBiH Mostar,Ul. M. Tita 141/b i Kula Halebija). Odluka broj: I-25-300/17 od 31.03.2017. godine.

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH postavljeno Obavještenje o nabavci Izrade projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara.  (Obavještenje broj: 1235-7-2-30-3-6/17 od 07.04.2017. godine).

Zapisnik sa otvaranja ponuda (Broj: I-25-300-6/17 od 20.04.2017. godine), pregledane su pristigle ponude te sačinjen Zapisnik o ocjeni istih. (Zapisnik broj: I-25-300-7/17 od 24.04.2017. godine).

Nakon preporuke Komisije za nabavku, direktor Agencije "Stari grad" je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i sa ovim ponuđačem će biti potpisan Ugovor za Izradu projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara.  (Odluka broj: I-25-300-8/17 od 25.04.2017. godine).

Ugovor za usluge Izrade navedenog projekta je potpisan 03.05.2017. godine. (Ugovor broj: I-25-300-10/17 od 03.05.2017. godine).

Agencija "Stari grad" je na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavila Izvještaj o provedenom postupku usluga Izrade projektatekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. (Postupak broj: 1235-7-2-30/17 od 04.05.2017. godine).

 Odluka JN - Izrada projekta Tek. održ. pet objekata - Grad Mostar

EJN Obavještenje o nabavci - Izrada projekta Tek. održ. objekata vlasništva Grada Mostara

Zapisnik sa otvaranja ponuda-Izrada projekta tekućeg održavanje objekata u vlasnistvu Grada Mostara 

Zapisnik o ocjeni ponuda-Izrada projekta tekućeg održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara 

Odluka -Izbor najpovoljnije ponude - objekti u vlasništvu Grada Mostara 

Ugovor - usluga izrade projekta za objekte - vlasnistvo Grada Mostara 

  IZVJESTAJ EJN

 

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »