• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad)
Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad) PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" pokrenula postupak nabave usluga Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad). (Odluka broj: I-25-316/17 od 06.04.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH postavljeno Obavještenje o nabavci "Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad)".   (Postupak broj: 1235-7-2-31-3-7/17 od 20.04.2017. godine).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik sa  otvaranja ponuda za nabavu usluga "Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad)".   (Zapisnik broj:  I-25-316-7/17 od 03.05.2017. godine).  Nakon toga, Komisija je ocijenila pristigle ponude (jedna ponuda) te dala preporuku direktoru Agencije "Stari grad" za Ugovor nabavke usluga Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad). 

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem (Ugovor broj: I-25-316-12/17 od 19.05.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH (ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga  Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad) (Postupak broj: 1235-7-2-31/17 od 22.05.2017. godine).

Odluka JN - Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad

EJN - Izrada Glavnog projekta uspinjace na Stjepan grad

  Zapisnik sa otvaranja ponuda-Stjepan grad zicara

Zapisnik o ocjeni ponuda-zicara Stjepan grad 

Odluka ocjena ponuda-Stjepan grad zicara 

Ugovor 316-12-17 zicara Stjepan grad 

Izvjestaj o provedenom postupku - zicara na Stjepan gradu 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »