• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru
Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru PDF Ispis E-mail

Image

Pokrenut postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda putem E-aukcije  za nabavku usluga za projekat "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru". (Odluka broj: I-25-552/17 od 14.06.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljeno Obavještenje o nabavci usluga za projekat "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru". (Obavještenje broj: 1235-7-2-37-3-11/17 od 21.06.2017. godine). 

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je nakon javnog otvaranja ponuda sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda (broj: I-25-552-7/17 od 04.07.2017.godine). Nakon otvaranja ponuda, Komisija je pregledala i izvršila uvid u ponude koje su blagovremeno dostavljene, sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda, te dala preporuku direktoru Agencije "Stari grad" da se ugovor dodijeli najpovoljnijem ponuđaču. (Zapisnik broj: I-25-552-8/17 od 11.07.2017. godine).

Direktor Agencije "Stari grad" je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Odluka broj: I-25-552-9/17 od 11.07.2017. godine).

Potpisan  Ugovor sa firmom Arhi plus d.o.o. Mostar za izvršenje radova na projektu"Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru"(Ugovor broj: I-25-552-11/17 od 21.07.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke radova za "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru"(Postupak broj: 1235-7-2-37/17 od 21.07.2017.godine).

 

 

Odluka JN - predhodni istrazni radovi za Visu djevojacku skolu

EJN Obavještenje - Istražni radovi za Višu djevojačku školu 

Zapisnik 552-7-17 istrazni radovi Djevojacka skola 

Zapisnik 552-8-17 ocjena ponuda Djevojacka skola 

Odluka 552-9-17 izbor najpovoljnije ponude 

Ugovor 552-11-17 Istrazni radovi visa djevojacka skola 

EJN Izvjestaj - Visa djevojacka skola - Istrazni radovi 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »