• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar
Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar PDF Ispis E-mail

Image

Donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar". (Odluka broj: I-25-762/17 od 23.10.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o nabavci radova za  "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar". (Obavještenjebroj: 1235-7-3-47-3-15/17 od 31.10.2017. godine).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je u zakazano vrijeme, po tenderskoj dokumentaciji, pristupila otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda, te nakon toga sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda za radove na predmetnom projektu. (Zapisnik broj: I-25-762-7/17 od 13.11.2017. godine).

Komisija je pregledala i ocjenila blagovremeno pristigle ponude, te dala preporuku direktoru Agencije "Stari grad" za pristupanje potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem. (Zapisnik broj: I-25-762-8/17 od 14.11.2017. godine).

Direktor "Agencije"  donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. (Odluka broj: I-25-762-9/17 od 17.11.2017. godine).

Potpisan ugovor za izvođenje radova na projektu "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar". (Ugovor broj: I-25-762-12/17 od 24.11.2017. godine).

Na portalu Agencije za  javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen izvještaj o provedenom postupku za predmetni projekat (Izvještaj broj: 1235-7-3-47/17 od 27.11.2017. godine).

Odluka JN 762-17 Tekuće održavanje fasada - Historijsko gradsko područje Mostar

EJN Obavještenje o nabavci - Bojenje fasada u Starom gradu 

Zapisnik 762-7-17 otvaranje ponuda - bojenje fasada u Starom gradu 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 762-8-17 

Odluka 762-9-17 Izbor najpovoljnije ponude - TO fasada sa bojenjem 

ugovor 762-12-17

EJN Izvjestaj - tekuce odrzavanje fasada sa bojenjem u Starom gradu

 
« Prethodna   Sljedeća »