• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Home arrow Media arrow Traži
Traži
Ključna Riječ mostar
Ukupno 145 nađenih rezultata. Ključna riječ [ mostar ] - Google

Stranice 51 - 100 od 145
51. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
...sti Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa  ...

52. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
...anje bazom podataka"), a posebno: - zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara; - pravilno očuvanje i zaštita imovine u "zoni Starog mosta u starom g...

53. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA GRAD MOSTAR GRADSKO VIJEĆE Broj: 01-402-1047/05 Mostar, 23.11.2005. godine &nbs...

54. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...gih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom ...

55. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
... Mostu te jedna traka služi kao parking prostor. Pogledajte lokaciju objekta na interaktivnoj mapi Mostara       ...

...Old Town» Agency takes care about the protection of the cultural-historical and natural heritage of Mostar within its competency.   We present the overview of the cultural heritage...

57. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
...sti Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa  ...

58. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
...anje bazom podataka"), a posebno: - zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara; - pravilno očuvanje i zaštita imovine u "zoni Starog mosta u starom g...

59. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA GRAD MOSTAR GRADSKO VIJEĆE Broj: 01-402-1047/05 Mostar, 23.11.2005. godine &nbs...

60. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...gih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom ...

61. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
... Mostu te jedna traka služi kao parking prostor. Pogledajte lokaciju objekta na interaktivnoj mapi Mostara       ...

62. Gradsko vijeće Grada Mostara
(Linkovi / Grad Mostar - institucije)

63. Grad Mostar
(Linkovi / Grad Mostar - institucije)
Grad Mostar

64. Sulejman Demirović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sulejman Demirović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za promociju Starog grada kao kulturnog središta Mostara

65. Sanja Landeka
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sanja Landeka, Viši referent, viši referent, administrativno-tehnički tajnik

66. Miralem Fajić
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Miralem Fajić, Direktor,

67. Milada Elezović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Milada Elezović, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove

68. Dubravka Šunje
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dubravka Šunje, Viši referent, Viši referent za obavljanje tehničkih pomoćnih aktivnosti

69. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dragi Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»

70. Anto Šain
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
...tručni saradnik, Viši stručni saradnik za izradu razvojnih projekata u zoni Starog mosta u starom gradu u Mostaru...

71. Amela Guzin
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Amela Guzin, Stručni saradnik, Stručni saradnik za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa

72. Ahmed Kodro
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Ahmed Kodro, referent – vozač, domar,

73. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

74. Sulejman Demirović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sulejman Demirović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za promociju Starog grada kao kulturnog središta Mostara

75. Sanja Landeka
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sanja Landeka, Viši referent, viši referent, administrativno-tehnički tajnik

76. Miralem Fajić
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Miralem Fajić, Direktor,

77. Milada Elezović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Milada Elezović, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove

78. Dubravka Šunje
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dubravka Šunje, Viši referent, Viši referent za obavljanje tehničkih pomoćnih aktivnosti

79. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dragi Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»

80. Anto Šain
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
...tručni saradnik, Viši stručni saradnik za izradu razvojnih projekata u zoni Starog mosta u starom gradu u Mostaru...

81. Amela Guzin
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Amela Guzin, Stručni saradnik, Stručni saradnik za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa

82. Ahmed Kodro
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Ahmed Kodro, referent – vozač, domar,

83. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

84. Iluminacija Herceg Stjepan grada
(Projekti/Projekti - English)
...  Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na proj...

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenul

...;Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

87. Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina
(Projekti/Projekti - English)
...o;Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

...za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".   Obavjestenje o Javnoj nabavci, na portalu EJN Agencije za Javnu na...

89. Vanjska rasvjeta zidina Stjepan grada
(Projekti/Projekti - English)
Vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan Grada) u Blagaju kod Mostara, LOT 1 INVESTITOR: Grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno minis

90. Biskupija u Vukodolu - I faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
...im tavanicama Biskupije u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž...

91. kompleks Tabhana - tekuće održavanje objekata
(Projekti/Projekti - English)
...u Tabhanu u Starom gradu Ugovor je zaključen 07.05.2014.godine sa GD „ARHITEKT“ d.o.o. Mostar Vrijednosti izvršenih radova je 5.110,32 KM sa PDV-om. Sredstva s...

92. Biskupija u Vukodolu - II faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu, Mostar Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar) sa i

...on;titom UNESCO-a). Ugovor je potpisan 24.07.2014.godine između Agencije „Stari grad“ Mostar i „DELTA-Z Infinitinet“  d.o.o. Mostar za usluge izrade Projekta &bd...

...quo;Stari grad“ je dana 28.03.2016.godine zaključila Ugovor sa firmom „GRADNJA“ d.o.o. Mostar za izvođenje radova na projektu „Tekuće održavanje eksterijera objekata M.Tita b...

95. Muzički centar Pavarotti
(Vijesti/Vijesti - English)
...ektnog sporazuma za  "Farbanje drvenih površina i enterijera Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru". (broj Odluke: I-25-686/16 od 24.06.2016.) Nakon zahtjeva za ponudu, te do...

...ktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016....

... tekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju kod Mostara, kao i dodatni radovi na navedenom objektu   Izvođač radova: G.D.Ar...

98. Objekat u ulici M. Tita br.140
(Projekti/Projekti - English)
... pokrenula postupak rekonstrukcije enterijera i eksterijera objekta u ulici M. Tita br. 14, k.č.3312 k.o. Mostar Izvođač radova je bila firma GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar, a vri...

...u u periodu maj 2015. - juli 2015. godine. U obnovljenom objektu nekadašnjeg gradonačelnika Mostara Mujage Komadine 03.07.2015. godine u sklopu obilježavanja 10 godina od prijema komple...

100. Knjižara Paher-Kisić
(Projekti/Projekti - English)


Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije