O Agenciji

Image

Imajući u vidu Konvenciju o svjetskoj baštini i Operativne smjernice za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine (februar 2005.godine), za vršenje određenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvojenim upravnim planom (UNESCO) i primjene tih pristupa u širem okruženju starog dijela grada (naučno i arheološko istraživanje, restauracija, nova uporaba i stalni nadzor), Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" .

Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pravnog lica i status samostalne gradske upravne organizacije. Agencija Stari Grad je u svom djelovanju odgovorna Gradskom vijeću i gradonačelniku. Agencija Stari Grad je obavezna na zahtjev Gradskog vijeća podnositi izvještaj o svom radu. U skladu sa načelom transparentnosti, Agencija Stari Grad je obavezna pružati obavještenja i davati podatke o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, koja su od neposrednog interesa za rad sredstava javnog informisanja. Sredstva za rad Agencije Stari Grad utvrđuju se u budžetu Grada Mostara. Prihodi koje Agencija ostvari svojom djelatnošću čine budžetska sredstva Grada i koriste se za namjene utvrđene zakonom, budžetom Grada.