Izrada glavnog projekta misija geotehničkog inženjerstva (G21 i G23) - klub "Brodari" na Mejdanu

Image

Donesena Posebna Odluka o pokretanju postupka putem direktnog sporazuma za nabavku usluga  Izrade Glavnog projekta misija geotehničkog inženjerstva (misija G21) i izrada pisanog izvještaja o reviziji glavnog projekta geotehničkog inženjerstva (misija G23) za objekat kluba "Brodari" na Mejdanu u ul. Trg 1. Maj u Mostaru. (Odluka broj: I-25-711/17 od 25.09.2017. godine).

Direktor Agencije  "Stari grad" donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge Izrade Glavnog projekta misija geotehničkog inženjerstva (misija G21) i izrada pisanog izvještaja o reviziji glavnog projekta geotehničkog inženjerstva (misija G23) za objekat kluba "Brodari" na Mejdanu u ul. Trg 1. Maj u Mostaru. (Odluka broj: I-25-711-5/17 od 02.10.2017. godine).

Potpisan Ugovor o vršenju usluga  Izrade Glavnog projekta misija geotehničkog inženjerstva (misija G21) i izrada pisanog izvještaja o reviziji glavnog projekta geotehničkog inženjerstva (misija G23) za objekat kluba "Brodari" na Mejdanu u ul. Trg 1. Maj u Mostaru. (Ugovor broj: I-25-711-6/17 od 05.10.2017. godine).

Sačinjen izvještaj o provedenom postupku (www.ejn.gov.ba) za izradu predmetnog projekta (Izvještaj broj: 1235-8-2-43/17 od 05.10.2017. godine).

Odluka JN - G21 i G23 - klub Brodari

Odluka 711-5-17 o izboru najpovoljnije ponude - klub Brodari 

Ugovor 711-6-17 Izrada projekta geotehnickog inzenjerstva G21 i G23 - klub Brodari 

  EJN Izvjestaj - G21 i G23 - klub Brodari