Sanacija oštećenja na krovu Kluba skakača "Mostari"

Image

Agencija "Stari grad" je pokrenula postupak putem direktnog sporazuma za nabavu radova na"Hitni radovi na saniranju oštećenja na krovu kuće (Klub skakača Mostari) uz kulu Halebiju u Mostaru" (Odluka broj: I-25-719/17 od 26.09.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude  za radove "Hitni radovi na saniranju na oštećenja na krovu kuće (klub skakača Mostari) uz kulu Halebija u Mostaru" (Odluka broj: I-25-719-4/17 od 03.10.2017. godine).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za predmetne radove (Ugovor broj: I-25-719-5/17 od 04.10.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabave BiH (www.ejn.gov.ba) završen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave za radove  "Hitni radovi na saniranju na oštećenja na krovu kuće (klub skakača Mostari) uz kulu Halebija u Mostaru" (Izvještaj broj: 1235-8-3-42/17) od 05.10.2017. godine.

Odluka JN - sanacija krova - Klub skakača Mostari

Odluka 719-4-17 o izboru najpovoljnije ponude - klub skakača Mostari 

Ugovor 719-5-17 klub skakača Mostari 

EJN Izvjestaj - klub skakaca Mostari