Seminar u organizaciji REC doo Sarajevo

Postupak javne nabave usluga putem direktnog sporazuma - Jednodnevni seminar u organizaciji REC d.o.o. Sarajevosa održavanjem u Mostaru.

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljen izvjestaj o provedenom postupku nabavki. (Izvjestaj broj: 1235-8-2-48/17 od 07.11.2017. godine).

Odluka JN -Jjednodnevni seminar REC 729-3-17

EJN Izvjestaj - Seminar RECa - E-Aukcija