Popravka kopir aparata Agencije "Stari grad"

Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog postupka za nabavu usluga: Popravka kopir aparata Canon iR 2016 Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-51-742/17 od 04.10.2017.godine).

Odluka 742-17 popravka kopir aparata