Godišnja registracija vozila Agencije "Stari grad" - Škoda "Fabia"

Donesena Posebna Odluka o pokretanju postupka Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga godišnje registracije vozila Agencije "Stari grad" - Škoda "Fabia-classic" (Odluka broj: I-51-767/17 od 25.10.2017. godine).

Odluka JN 767-17 Registracija Škode Fabia