Nabavka kompjutera za potrebe Agencije "Stari grad"

Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku Robe: "Nabavka novog kompjutera" (Odluka broj: I-51-783/17 od 03.11.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Robe: "Nabavka novog kompjutera" (Odluka broj: I-51-783-5/17 od 08.11.2017. godine).

Potpisan ugovor za nabavku PC računara (Ugovor broj: I-51-783-6/17 od 10.11.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljen izvještaj o provedenom postupku javne nabavke PC računara (Izvještaj broj: 1235-8-1-49/17 od 21.11.2017. godine).

Posebna odluka JN - nabavka kompjutera za potrebe Agencije Stari grad

Odluka 783-5-17 izbor najpovoljnije ponude - nabavka kompjutera 

Ugovor 783-6-17 nabavka PC racunara 1 

EJN Izvjestaj o provedenom postupku - PC racunar 1