Nabavka PC računara

Pokrenut postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku Robe: "Nabavka PC računara" (Odluka broj: I-51-791/17 od 07.11.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku PC računara (Odluka broj: I-51-791-5/17 od 13.11.2017. godine).

Potpisan ugovor za nabavku PC računara (Ugovor broj: I-51-791-6/17 od 17.11.2017. godine).

Odluka JN - nabavka PC-a

Odluka 791-5-17 nabavka PC racunara 

Ugovor 791-6-17 Nabavka PC racunara