Izrada projekta konzervatorskih radova - utvrda Stjepan grad IV faza

Image

Pokrenut postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga za "Izrada projekta konzervatorskih radova na Tekućem održavanju srednjovjekovnog grada - utvrda Stjepan grad u Blagaju - IV faza". (Odluka broj: I-25-792/17 od 08.11.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu  projekta (Odluka broj: I-25-792-4/17 od 13.11.2017.godine).

Odluka JN - Izrada projekta konzervatorskih radova - utvrda Stjepan grad - IV faza

Odluka 792-4-17 Izbor najpovoljnije ponude-Izrada projekta tekućeg održavanja Stjepan grada-IV faza