Karašoz-begov most u Blagaju

Image

Donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabave usluga obavljanja predhodnih radova istražnog karaktera sa izradom projekta restauracije Karašoz-begova mosta u Blagaju kod Mostara. (Odluka broj: I-25-840/17 od 05.12.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o nabavci usluga obavljanja predhodnih radova istražnog karaktera sa izradom projekta restauracije Karašoz-begova mosta u Blagaju kod Mostara. (Obavještenje broj: 1235-7-2-52-3-16/17 od 06.12.2017. godine).

Odluka JN 840-17 Karaðozbegov most u Blagaju

EJN Obavještenje - Karašozbegov most u Blagaju