Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru

Pokrenut postupak javne nabave radova za "Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru". (Odluka broj: I-25-850/17 od 08.12.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o nabavci radova za "Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru". (Obavještenje broj: 1235-7-3-53-3-17/17 od 11.12.2017. godine). 

Zapisnik sa otvaranja ponuda (Odluka broj: I-25-850-7/17 od 22.12.2017. godine). 

Zapisnik o ocjeni pristiglih ponuda (Odluka broj: I-25-850-8/17 od 22.12.2017. godine). 

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Odluka broj: I-25-850-9/17 od 22.12.2017. godine). 

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na projektu  "Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru" (Ugovor broj: I-25-850-11/17 od 29.12.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave radova na predmetnom projektu. (Izvještaj broj: 1235-7-3-53/17 od 29.12.2017. godine). 

Odluka JN 850-17 tekuce odrzavanje Hindin han

 EJN Obavještenje - Tekuće održavanje objekta Hindin han u Mostaru

Zapisnik 850-7-17 otvaranje ponuda Hindin han  

Zapisnik 850-8-17 ocjena ponuda - Hindin han 

Odluka 850-9-17 izbor najpovoljinije ponude - Hindin han   

Ugovor 850-11-17 Tekuće održavanje objekta Hindin han 

EJN Izvještaj - Tekuće održavanje objekta Hindin han