Održavanje računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" za 2018. godinu

Pokrenut postupak nabavke usluga održavanja računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" Mostar za 2018. godinu. (Odluka broj: I-51-868/17 od 20.12.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" za 2018. godinu. (Odluka broj: I-51-868-6/17 od 26.12.2017. godine). 

Potpisan ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i softvera za 2018. godinu (Ugovor broj: I-51-868-7/17 od 29.12.2017. godine). 

Na portalu www.ejn.gov.ba objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave usluga održavanja računarske opreme i softvera Agencije "Stari grad" Mostar za 2018. godinu. (Izvještaj broj: 1235-8-2-54/17 od 29.12.2017. godine)

Odluka 868-17 održavanje računara i softverske opreme za 2018

Odluka 868-6-17 Izbor najpovoljnije ponude  

Ugovor 868-7-17 održavanje računarske opreme i softvera za 2018  

EJN Izvještaj - održavanje računarske opreme i softvera za 2018