Lokacija Agencije

Agencija Stari grad nalazi se u ulici Maršala Tita br 170-172, između Lučkog mosta i Starog mosta. Napominjemo da je ulica jednosmjerna od Lučkog Mosta prema Starom Mostu te jedna traka služi kao parking prostor.

Pogledajte lokaciju objekta na interaktivnoj mapi Mostara

!Upozorenje! Za ispravno funkcioniranje, nužno je uključiti Javascript.