Kulturni pejzaž sa natpisom Mastana Bubanjića

 Image

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 16.-22. maja 2006. godine, donijela je odluku o proglašenju Kulturnog predjela sa natpisom Mastana Bubanjića u Donjoj Drežnici, Grad Mostar, nacionalnim spomenikom BiH.

Odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH je dostupna na uvid na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (http://www.aneks8komisija.com.ba).