• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog
A blog of all sections with no images
Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekti: Narodno pozorište i atelier D'Art) PDF Ispis E-mail

Prema Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu pokrenut  otvoreni postupak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-673/17 od 25.08.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljeno Obavještenje o nabavci radova putem otvorenog postupka sa e-aukcijom  za projekat "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Postupak broj: 1235-1-3-41-3-12/17 od 06.09.2017. godine).  

Dana 27.09.2017. godine, u prostorijama Agencije "Stari grad" Komisija za javne nabavke "Agencije" je izvršila pregled dostavljenih ponuda, te sačinila zapisnik o otvaranju ponuda za projekat "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Zapisnik broj: I-25-673-10/17 od 27.09.2017. godine).

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je izvršila uvid u pristigle ponude, sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te dala prijedlog  direktoru Agencije "Stari grad" za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju sa obrazloženjem. (Zapisnik broj: I-25-673-11/17 od 29.09.2017. godine).

Direktor Agencije "Stari grad" donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Odluka broj: I-25-673-12/17 od  29.09.2017. godine). Sa portala Agencije za javne nabavke BiH je devet ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju za ovaj projekat, a na adresu Agencije "Stari grad" su stigle dvije (2) ponude od kojih jedna nije zadovoljavala uslov profesionalne i tehničke sposobnosti. Zbog toga što samo jedna ponuda ispunjava sve uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji, onda u skladu sa Pravilnikom  o primjeni E-aukcije ako je primljena jedna prihvatljiva ponuda nema E-aukcije.

Pokrenut postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nadzor nad radovima na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-736/17 od 02.10.2017. godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nadzor nad radovima na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekat Narodnog pozorišta i objekat ateljea D'Art u Kujundžiluku)". (Odluka broj: I-25-736-5/17 od 11.10.2017. godine).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem (Ugovor broj. I-25673-13/17 od 16.10.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o dodjeli Ugovora. (Obavještenje broj: 1235-1-3-41-5-14/17 od 16.10.2017. godine).

Objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke (Izvještaj broj: 1235-1-3-41/17 od 16.10.2017. godine).

Opširnije...
 
Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad) PDF Ispis E-mail

Pokrenut konkurentski postupak javne nabavke za usluge Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad). Odluka broj: I-25-709/17 od 20.09.2017. godine.

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno Obavještenje o nabavci usluga za gore navedeni projekat (Obavještenje broj: 1235-7-2-45-3-13/17 od 06.10.2017. godine).

Opširnije...
 
Popravka kopir aparata Agencije "Stari grad" PDF Ispis E-mail

Agencija "Stari grad" donijela Posebnu Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog postupka za nabavu usluga: Popravka kopir aparata Canon iR 2016 Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-51-742/17 od 04.10.2017.godine).

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 3 od 184