• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog
A blog of all sections with no images
Monitoring i zaštita Stjepan grada PDF Ispis E-mail
Pokrenut postupak putem direktnog sporazuma za nabavu usluga monitoringa dojavno operatibvnog centra i mobilne intervencije za Stjepan grad u Blagaju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. (Odluka broj: I-51-863/17 od 15.12.2017. godine).
Opširnije...
 
Servisiranje vozila Škoda Fabia PDF Ispis E-mail
Servisiranje vozila - nabavka i zamjena (zvučnika, pop nitne, brava vrata, spona volana) i popravak brave gepeka vozila Škoda-Fabia Agencije "Stari grad". (Odluka broj: I-51-859/17 od 13.12.2017. godine).
Opširnije...
 
Rekonstrukcija Stare Biskupije u Vukodolu (nastavak predviđenih radova za 2017) PDF Ispis E-mail

Pokrenut postupak nabave radova putem konkurentskog zahtjeva  za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Postupak će biti sporoveden E-aukcijom.

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljeno Obavještenje o nabavci radova za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Obavještenje broj: 1235-7-3-36-3-10/17 od 16.06.2017. godine).

Dana 28.06.2017. godine izvršeno javno otvaranje ponuda za  radove na projektu Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Komisia za javne nabavkeAgencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda (Broj: I-25-480-7/17 od 28.06. 2017. godin), te je uradila i predala odgovornom licu Agencije "Stari grad" Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za navedeni projekat (Zapisnik broj: I-25-480-8/17 od 07.07.2017. godine).

Direktor Agencije "Stari grad" je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova (Odluka broj: I-25-480-9/17 od 07.07.2017. godine).

Potpisan  Ugovor sa firmom d.z.g Građevinar Fajić za izvršenje radova predmetnog projekta (Ugovor broj: I-25-480-12/17 od 20.07.2017. godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke radova za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Postupak broj: 1235-7-3-36/17 od 20.07.2017.godine).

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor nad radovima na projektu Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. (Odluka broj: I-25-623-4/17 od 21.07.2017. godine).

Potpisan Ugovor za nadzor nad radovima na predmetnom projektu. (Ugovor broj: I-25-623-5/17 od 21.07.2017.godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba) objavljen Izvještaj o provedenom postupku javne nabave usluga nadzora nad radovima na projektu nastavka rekonstrkcije Biskupije u Vukodolu (Postupak broj: 1235-8-2-39/17 od 21.07.2017. godine).

Zbog nemogućnosti pronalaska hrastovog drveta potrebne kvalitete na tržištu došlo je do Aneksa Ugovora broj: I-25-480-12/17 od 20.07.2017. godine. Aneks je potpisan između ugovorenih strana, naručioca Agencije "Stari grad" i izvođača "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar.

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 3 od 198