• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Video nadzor u Starom gradu, Mostar
28/04/2017
article thumbnail

Nastavak postavljanja/instaliranja novih kamera za realizaciju video nadzora u Starom gradu Mostar. Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Obav [ ... ]


Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad)
20/04/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad" pokrenula postupak nabave usluga Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad). (Odluka broj: I-25-316/17 od 06.04 [ ... ]


Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije eksterijera kluba "Brodari" na Mejdanu, Mostar
13/04/2017
article thumbnail

Donesena Odluka o pokretanju postupka nabave usluga Izrade Glavnog projekta sa revizijom rekonstrukcije eksterijera kluba "Brodari" na Mejdanu. (Odluka broj: I-25-338/17 od 11.04.2 [ ... ]


Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara
07/04/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak nabave usluga Izrade projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara (Narodno pozorište Mostar, restoran Hindin han Stari grad-dopuna proje [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije