• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Tekuće održavanje spojnica na kaldrmi Starog mosta
21/07/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad" zbog hitnosti i nepredviđene situacije na terenu pokrenula Posebnu Odluku pokretanja postupka javne nabave (direktni sporazum) za nabavku radova na "Tekuće [ ... ]


Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru
16/06/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda putem E-aukcije  za nabavku usluga za projekat "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku &scaro [ ... ]


Rekonstrukcija Stare Biskupije u Vukodolu (nastavak predviđenih radova za 2017)
22/05/2017
article thumbnail

Pokrenut postupak nabave radova putem konkurentskog zahtjeva  za projekat Rekonstrukcije krovišta i stropa tavanica Biskupije u Vukodolu II faza. Postupak će biti sporoveden E-aukc [ ... ]


Video nadzor u Starom gradu, Mostar
28/04/2017
article thumbnail

Nastavak postavljanja/instaliranja novih kamera za realizaciju video nadzora u Starom gradu Mostar. Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Obav [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije