• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Sanacija, revitalizacija i zaštita Partizanskog spomen-groblja u Mostaru
Sanacija, revitalizacija i zaštita Partizanskog spomen-groblja u Mostaru PDF Ispis E-mail

Image

Objekat Partizansko groblje nije održavan od 1991 .god. što je dovelo do devastacije istog usljed utjecaja atmosferilija, fizičkog razaranja, pogocima granata.

Ova oštećenja su se očitovala na svim elementima spomenika. Oborinska voda koja se slijevala (dolazila) sa Biskupove glavice prema spomeniku, je ulazila u prostor pod spomenikom, a postojeća drenaža koja se nalazila iza zidova spomenika nije bila u funkciji pa se voda slijevala niz zidove u kamene niše. Na potpornim i obloženim zidovima nastale su naprsline. Najveće i najozbiljnije pukotine su se nalazile na spoju zakrivljenih zidova okruglih niša i ravnina koji su povezivale te niše. Također na ovalnom zidu su postojale vertikalne i horizontalne naprsline. Ove naprsline nastale su usljed ulaska vode u tijelo zida, a koji je sa pojavom mraza „cijepao“ zidove. Obloga od krečnjačkih ploča-„škriljac“ koja se odvojila od zidova, a koju je uzrokovalo prodiranje vode i pojavu mraza, došlo je do odvajanja od zidova. Također na pojedinim mjestima isti slučaj je bio i sa oblogom elementa od klesanog kamena krečnjaka gdje su pojedine plohe otpale i uništene, a mnogi elementi su oštećeni. Oštećenja kruništa zidova nastala su usljed uticanja vode i mraza, oštećenjem fuga od maltera. Najveća oštećenja nalaze se u koridoru pored okruglih niša koje vode prema najvišoj terasi. Velika oštećenja su se nalazile na dijelu zida sa desne strane ulaza na najviši plato. Slična oštećenja kamene obloge zidova su se primjećivala na više mjesta na uskom zidu najduže rampe koja vodi na centralni dio spomenika i na jakom bočnom zidu terase centralnog dijela spomenika. Parapetni zid na serpentinama i zid bazena koji je rađen od kamena krečnjaka (ciklopski zid) na više mjesta je oštećen kao i pod bazena. Na vodenim orguljama oštećeni su elementi od kamena krečnjaka kao i ivičnjaci. Ova oštećenja se nalaze na svim stepenicama, a na kapijama prema terasama postoje oštećenja kamene obloge naročito u donjem dijelu. Usljed vode koja ispod kaldrme vrši ispiranje tla, dolazi do ulegnuća kaldrme. Utjecaj na razaranje kaldrme ima mraz i raslinje. Vremenom su se u ulegnućima formirale lokve koje su dodatno razorile tlo ispod kaldrme, što je dodatno povećalo deformacije. Najveća oštećenja su se nalazila na koridorima na dijelu spomenika u koji se ulazi kroz kapiju preko dva niza stepenica. Na više mjesta nije nikako postojala kaldrma. Također je razaranja kaldrme vršilo izniklo raslinje skoro na čitavoj površini kaldrme što je deformisalo parter spomenika, te ugrožavalo ostale strukture kao i spomenik u cjelini. Ostala oštećenja koja su se nalazila na spomeniku su: urušene i razbijene kamene ploče sa urezanim imenima koje su bile raspoređene po terasama spomenika, te veliki broj grafita ispisanih po zidnim površinama. Oštećenja na vodovodnoj instalaciji su primjetna radi nedostatka vode u cijevima i to da je u nižoj zoni spomenika bilo vode, a u gornjoj zoni nije bilo vode. Odvod oborinskih voda čitavom površinom spomenika nije funkcionisao radi zapuštenosti cijevi. Javna rasvjeta na Partizanskom spomen-groblju u potpunosti je devastirana kako razvodni ormar tako i reflektori. Kompleks partizanskog spomen-groblja pošumljen je čempresima i niskim raslinjem. Sada je sve zaraslo u samoniklu vegetaciju, te odrvenilo i zakržljalo.

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I RESTAURACIJI PRETHODNO DEMONTIRANIH I DEPONIRANIH KAMENIH NADGROBNIH PLOČA

UVOD

Pored mehaničkih oštećenja izazvanih ratom i vandalizmom, prirodni kamen se tokom vremena najprije površinski raspadao kroz utjecaje natapanja vodom i štetnim tvarima. Zbog poledice, stalnih promjena temperature ili kemijskih pretvorba dolazilo je do smekšavanja kamena i on se raspadao. Biljke i mikroorganizmi mogu isto tako štetiti supstanci kamena i njegovoj strukturi. Šteta može biti naročito velika od soli koje razaraju njegovu strukturu kao što je npr. salitra. Ne upija samo tlo otopljene soli koje su se tamo taložile, nego i kamen. Time dolazi do izbijanja soli i pojave bubrenja što razarajući utječe na površinu.

RESTAURACIJA DJELIMIČNO OŠTEĆENIH PLOČA

Ploče su od mermerisanog krečnjaka jako mehanički i atmosferskim utjecajima oštećene, te je bilo potrebno uzeti gipsane otiske sa površina očuvanih dijelova. Restauriranje ploče se vršilo na način da se stabiliziraju sačuvani dijelovi i nedostajući dijelovi su se izrađivali domodeliranjem žbukom sastavljenom od kamene prašine istovrsnog kamena i vezivnog sredstva. Boja žbuke je usklađena s izvornikom.

RESTAURACIJA I REKONSTRUKCIJA LIJEPLJENJEM KAMENIH NADGROBNIH PLOČA POMOĆU POLIMERA

Za restauraciju polomljenih nadgrobnih ploča su korišteni polimeri (uglavnom epoksidne i poliesterske). Ovi sistemi su sastavljeni od dvije komponente. Smola se miješala sa aktivatorom ili sredstvom za očvršćivanje. Količina aktivatora i temperatura smole je određivala brzinu reakcije i kvalitetu novonastalog sistema. Pomiješane komponente su ostajale ograničeni vremenski period u tečnom stanju ("pot-life") u kojem su se morale izvršiti sve potrebne radnje oko korištenja ovog materijala. Kada dovoljno očvrsnu ovi polimeri imaju veoma dobre osobine: visoku čvrstoću, dobru prionjivost, ljepljivost, dobru kemijsku otpornost i prihvatljiva svojstva za obradu. Jedni imaju bolje osobine od drugih, pa se zato biraju prema odgovarajućim potrebama. Epoksidi su uglavnom odlični po pitanju čvrstoće i svojstva vezivanja, posebno ako su ove osobine obavezne da traju duži period.

BRZINA VEZIVANJA

Epoksidi moraju imati "pot-life" 30-60 minuta, a da bi se dobila mjerljiva čvrstoća potrebno je nekoliko sati.

PRIONLJIVOST, LJEPLJIVOST, SKUPLJANJE

Primijenjeni epoksidi trebaju imati postotak skupljanja 1-2 %. Dobra ljepljivost epoksida se objašnjava polarnošću molekula epoksida, što je zapravo mjera njegove privlačnosti za druge materijale.

OTPORNOST NA VREMENSKE PRILIKE-KORIŠĆENJE NAPOLJU

Epokside je potrebno ispravno miješati sa tečnim dodatkom očvršćivača, a mješavina mora biti potpuno homogena. Zapostavljanje ovih obaveznih činjenica dovodi do većine problema sa kojima se srećemo pri radu sa epoksidima. Komponente su baš namijenjene da djeluju zajedno, pa stoga treba koristiti točne količine svakog od njih. Previše jednog od njih bit će štetno za pravilno vezivanje i postizanje dobrih osobina. Dodatno dodavanje očvrščivača u namjeri da se ubrza vezivanje uopće se ne preproručuje.

ČIŠĆENJE I ZAŠTITA OČUVANIH PLOČA

Čišćenje postojećih elemenata izvedenih u kamenu je izvedeno na način da se odstrane grube nečistoće (prljavština i nakupine od atmosferskih utjecaja) visokotlačnim raspršivačima (WAP) snage 2 bara i više, koji su koristili vrelu vodu. Nakon toga se pristupalo odstranjivanju grafita kemijskim sredstvima (na bazi kalijeva hidroksida, kiselina, diklorbenzena, etanolamina) na sljedeći način: nanošenje kemijskog sredstva koje je vršilo omekšavanje podloge; nakon 10 minuta se nanosilo kemijsko sredstvo koje je rastvaralo boju grafita (ono se nanosilo u više slojeva i utrljavalo četkama sve dotle dok se grafiti nisu počeli razgrađivati). Potom se vršilo ispiranje podloge vrelom vodom pod pritiskom od 2 bara i više. Ukoliko bi ostale sjene, nanosilo se sredstvo za uklanjanje sjena grafita i ispiralo se vodom pod pritiskom.

Preuzmite pdf dokumentaciju:

icon Partizansko_groblje (371.53 kB)

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Projekt obnove PARTIZANSKOG SPOMEN GROBLJA U MOSTARU obuhvaća sljedeće radove:

1. Građevinski radovi:
I OŠTEĆENJA I SANACIJA
II KAMENI ELEMENTI
III STATIČKE DEFORMACIJE
IV ULAZNA PARTIJA
V TOALET

2. Građevinsko zanatski radovi:
I instalacije vodovoda, kanalizacije, vodonatapnog sustava,
II elektroinstalacije, rasvjeta,
III osiguranje i video nadzor

3. Hortikulturni radovi i

4. Restauratorski radovi, na obnovi Partizanskog spomen kompleksa u Mostaru,
Kompletan posao podijeljen je u 3 (tri) lota.

UGOVOREN JE LOT I : 
Objekt:
1. SUVENIRNICA 45.774,79
2. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI DIO 106.279,21
3. KAMENI ELEMENTI  195.546,00
4. STATIČKE DEFORMACIJE  7.100,00
UKUPNO  354.700,00 
SVEUKUPNO sa PDV-om:  414.999,00

Tehnički prijem o izvršenim radovima je obavljen 13.10.2009. godine, a vrijednost izvedenih radova 408.873,58 KM. Sredstva su obezbijedili Vlada Federacije putem Federalnog ministarstva za kulturu i sport i Grad Mostar.

OSTAJE ZA REALIZIRATI:

LOT II srednji dio kompleksa (arhitektonsko-građevinski dio zajedno sa vodonatapnim sustavom i rasvjetom)

LOT III donji-prilazni dio kompleksa (arhitektonsko-građevinski dio zajedno sa hortikulturom i rasvjetom)

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 
« Prethodna   Sljedeća »