• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Biskupija u Vukodolu-II Faza (nastavak obnove)
Biskupija u Vukodolu-II Faza (nastavak obnove) PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" Mostar je dana 05.05.2016. godine donijela Odluku o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za radove na projektu "Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu - Mostar, II Faza (nastavak obnove).  

Obavjestenje o Javnoj nabavci je 10.05.2016. objavljeno na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH.

Pokrenut postupak Javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga - Nadzor nad rekonstrukcijom krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu - Mostar, II faza (nastavak obnove).

Nakon ocjene pristiglih ponuda, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na navedenom projektu, te je potpisan Ugovor sa GD "Bišina" d.o.o.  (broj Ugovora: I-25-529-18/16  od 22.06.2016. godine).

Na portalu EJN Agencije za javnu nabavku BiH je objavljen izvještaj o sprovedenom postupku javne nabavke za navedene radove.  (broj postupka: 1235 -7-3-19/16 od 23.06.2016. godine).

Potpisan Ugovor za nadzor nads radovima "Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu - Mostar, II Faza (nastavak obnove). (broj Ugovora: I-25-608-6/16 od 07.07.2016.)

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (EJN) objavljen izvještaj o provedenom postupku Javne nabave (broj postupka: 1235-8-2-32/16 od 11.07.2016.).

Zbog godišnjih odmora u organima uprave i privrednim subjektima potpisan je Aneks1 Ugovora "Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu - Mostar, II Faza (nastavak obnove) gdje je izmjenjen član ugovora u vezi roka završetka radova (početak radova 05.09.2016. godine i trajanje od 60 radnih dana). Akeks1 ugovora je zaključen 02.09.2016. godine.

 

Odluka o pokretanju JN - Biskupija II faza (nastavak obnove)

Obavjestenje-EJN-Biskupija u Vukodolu II faza (nastavak obnove) 

Odluka JN - nadzor - Biskupija II faza (nastavak obnove) 

Zapisnik-ocjena ponuda-Biskupija II faza (nastavak obnove) 

Izbor najpovoljnije ponude-Biskupija II (nastavak obnove) - radovi 

Ugovor-Biskupija II faza nastavak obnove-radovi 

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabave - EJN - Biskupija II faza (nastavak obnove)

Izbor najpovoljniji- nadzor Biskupija II (nastavak obnove) 

Ugovor-Biskupija II faza nastavak obnove-nadzor 

 Izvjestaj o provedenom postupku JN-EJN-Biskupija II(nastavak obnove)-nadzor

Anex1 ugovor za radove 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »