• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara
Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara PDF Ispis E-mail

Image

Pokrenut postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016. godine.

Dana 03.06.2016. godine Agencija "Stari grad" donijela Odluku o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara.

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem (Arhi-plus iz Mostara) za Izradu projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara.(broj:I-25-600-5/16 od 07.06.2016.godine).

Na portalu Agencije za Javne nabavke BiH (www.ejn.gov.ba), Agencija "Stari grad" je objavila Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke za gore navedeni projekat (datum objave: 07.06.2016.godine)

Odluka JN - izrada projekta tekuceg odrzavanja objekata u vlasnistvu Grada

Odluka-odabir najpovoljnijeg projektanta za izradu projekta 

Ugovor-izrada projekta tekuceg odrzavanja objekata u SG 

Izvjestaj o provedbi postupka EJN - tekuce odrzavanje objekata u SG 

 
« Prethodna   Sljedeća »