• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Projekti arrow Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina
Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina PDF Ispis E-mail

Image

 

Tekuće održavanje i konzervacija zidina starog grada Blagaja (Stjepan grad) III Faza

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) III faza“. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 51.457,65 KM (sa PDV-om). Nadzor nad izvođenjem ovih radova je dobila firma ARHI-Plus sa kojom je potpisan Ugovor 11.01.2016. godine, a vrijednost usluga iznosi 2.515,50KM (sa PDV-om). Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2015. godinu, a voditelj postupka ispred Agencije „Stari grad“ je gosp. Anto Šain dipl.ing.građ. Radovi na predmetnom projektu su počeli dana 07.03.2016. godine, a završeni 03.06.2016. godine.

U skladu sa okončanom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

Demontaža ne konsolidiranog kamena uz obrušeno zidno platno. Demontirani kamen očistiti i pripremiti za ponovnu ugradnju.

Nabavka, transport i izrada skele za podupiranje zidane konstrukcije prilikom demontaže, te oplatu za izvođenje lučnih otvora.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 30:70.

Nabavka, transport i zidanje krune zida sa postojećim i novim kamenom u omjeru 50:50. Krunu raditi sa nagibom prema vani.

Obrada i zidanje špaleta otvora u zidu sa dva lica, izrada lučnih nadvoja od kamena, te povezivanje sa postojećim licem zida postojećim i novim kamenom.

Nabavka, transport i injektiranje injekcionom masom na bazi kreča u vidljive pukotine zida.

Nabavka, transport i zidanje krune zida sa postojećim i novim kamenom u omjeru 50:50.

Nabavka, transport i zidanje zida sa dva lica postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 20:80.

Nabavka, transport i zidanje obraza zida postojećim i novim klesanim kamenom u omjeru 40:60.

Izrada prsobrana prema zatečenom stanju.

Dana 07.06.2016. godine Komisija za pregled izvršenih radova sastavljena od predstavnika investitora, izvođača i nadzora je obišla lokaciju predmetnog ugovora i konstatovala da su radovi izvedeni prema projektu u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima, normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju Historijskog područja – Stari grad Blagaj (Stjepan grad) u Blagaju kod Mostara nacionalnim spomenikom BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 37/04 i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Sl. Novine FBiH 2/06, 72/07, 32/08, 40/10 i 13/10).

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 
 
« Prethodna   Sljedeća »