• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Odluka o pokretanju Javnih nabavki za 2017. godinu
Odluka o pokretanju Javnih nabavki za 2017. godinu PDF Ispis E-mail

Image

Agencija "Stari grad" je donijela Odluke o pokretanju Javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavku usluga i roba:

- Usluga: tehnička zaštita - protivprovalno obezbjeđenje objekta Agencije "Stari grad" za period 01.01.2017. - 31.12.2017. (Odluka broj: I-51-1102/16 od 07.12.2016.).

- Robe: snabdijevanje gorivom - benzin 95 oktana dva automobilaAgencije "Stari grad" za period 01.01.2017. - 31.12.2017. (Odluka broj: I-51-1103/16 od 07.12.2016.).

- Usluga: održavanje računarske opreme i softvera za period  01.01.2017. - 31.12.2017. (Odluka broj: I-51-1104/16 od 07.12.2016.).

-  Također, 07.12.2016. godine, Agencija "Stari grad" je firmama poslala Zahtjeve za ponudu gore navedenih Javnih nabavki.

- Dana 14.12.2016. godine Agencija "Stari grad" donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavu usluga: tehnička zaštita - protivprovalno obezbjeđenje objekta Agencije "Stari grad" za period 01.01.2017. - 31.12.2017.  (Odluka broj: I-51-1102-3/16 od 14.12.2016.).

- Agencija "Stari grad" je 15.12.2016.  donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za Javnu nabavu usluga: održavanje računarske opreme i softvera za period  01.01.2017. - 31.12.2017.  (Odluka broj: I-51-1104-6/16 od 15.12.2016. ).

- Donesena Odluka o najpovoljnijem ponuđaču za Javnu nabavu  roba: snabdijevanje gorivom 95 oktana dva automobila Agencije "Stari grad" (Odluka broj: I-51-1103-5/16 od 16.12.2016.).

- Dana 21.12.2016. godine potpisan Ugovor za vršenje usluga Monitoring tehničke zaštite - protivprovalno obezbjeđenje objekta Agencije "Stari grad" za period 01.01.2017. - 31.12.2017. (Ugovor broj: I-51-1102-5/16 od 21.12.2016.).

- Ugovor za obavljanje usluga održavanje računarske opreme i softvera za 2017. godinu je potpisan sa najpovoljnijim ponuđačem firmom Vezani obrt "Skype" 22.12.2016. godine. (Ugovor broj: I-51-1104-7/16 od 22.12.2016. ).

- Agencija "Stari grad" je na portalu Agencije Javnih nabavki BiH uradila Izvještaj o provedenom postupku javne nabave - direktni sporazum sa firmom Vezani obrt "Skype"  za usluge održavanja  računarske opreme i softvera za period  01.01.2017. - 31.12.2017. godine. (broj Postupka: 1235-8-2-43/16 od 23.12.2016. godine).

- Na Portalu Javnih nabavki BiH objavljen Izvještaj o provedenom postupku putem direktnog sporazuma za usluge  Monitoringa tehničke zaštite - protivprovalno obezbjeđenje objekta Agencije "Stari grad" za period 01.01.2017. - 31.12.2017. (broj Postupka: 1235-8-2-44/16 od 23.12.2016.).

-Dana 23.12.2016. godinepotpisan ugovor o snabdijevanju gorivom 95 oktana dva automobila Agencije "Stari grad"  (Ugovor broj: I-51-1103-6/16 od 23.12.2016.).

-  Na Portalu Javnih nabavki BiH objavljen Izvještaj o provedenom postupku putem direktnog sporazuma za nabavku roba:  snabdijevanje gorivom 95 oktana dva automobila Agencije "Stari grad" (Postupak broj: 1235-8-1-47/16 od 30.12.2016.).

Odluka JN - zaštita objekta agencije 2017

Zahtjev za ponudu - zaštita 2017 

Odluka - snabdijevanje gorivom 2017 

Zahtjev za ponudu - gorivo 2017 

Odluka JN - održavanje računara 2017 

Zahtjev za ponudu - održavanje računara 2017 

Odluka-najpovoljniji ponuđač-zaštita objekta Agencije 

Odluka-najpovoljniji ponuđač-održavanje računara Agencije 

 Odluka-najpovoljniji ponuđač-gorivo vozila Agencije 2017

Ugovor - zaštita objekta Agencije SG 2017 

Ugovor - održavanje računara za 2017 

EJN Obavještenje - održavanje računara za 2017 

EJN - Ugovor-zaštita Agencije SG 2017 

Ugovor - snabdijevanje gorivom vozila Aghencije SG 2017 

Izvještaj o provedenom postupku EJN - snabdijevanje gorivom 2017 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »