• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home arrow Blog arrow Centar za kulturu u ul. R. Bitange br.13
Centar za kulturu u ul. R. Bitange br.13 PDF Ispis E-mail

TEKUĆE ODRŽAVANJE PROSTOR U UL. R. BITANGE BR.13 (CENTAR ZA KULTURU)

Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ul. Rade Bitange br.13 (Centar za kulturu)".  (Odluka broj: I-25-74/17 od 20.01.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabavke BiH (EJN) objavljeno Obavještenje o nabavci za radove putem konkurentskog zahtjeva na projektu " Tekuće održavanje prostor u ul. Rade Bitange br.13 (Centar za kulturu)". (broj Obavještenja na portalu EJN: 1235-7-3-20-3-4/17 OD 07.02.2017. godine.).

U prostorijama Agencije "Stari grad" je 22.02.2017.  obavljeno otvaranje ponuda za radove na "Tekuće održavanje prostor u ulici Rade Bitange 13". Do početka otvaranja blagovremeno je pristiglo sedam(7) ponuda. Otvaranju ponuda je prisustvovao jedan predstavnik ponuđača i nije bilo primjedbi na postupak otvaranja. Nakon sprovedene procedure, Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda za radove na predmetnom projektu. (Zapisnik broj: I-25-74-15/17 od 22.02.2017. godine.). 

Komisija za javne nabavke Agencije "Stari grad" je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda za  "Tekuće održavanje prostor u ulici Rade Bitange 13" (Centar za kulturu)", te dala preporuku direktoru "Agencije" o najpovoljinijem ponuđaču zanavedene radove (Zapisnik broj: I-25-74-16/17 od 28.02.2017.).

Na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke "Agencije", donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na "Tekuće održavanje prostor u ulici Rade Bitange 13" (Centar za kulturu)" (Odluka broj: I-25-74-17/17 od 28.02.2017.).

Potpisan Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova  na "Tekuće održavanje prostor u ulici Rade Bitange 13" (Centar za kulturu)" (Ugovor broj: I-25-74-20/17 od 16.03.2017.).

Potpisan Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova na navedenom projektu (Ugovor broj: I-25-210-4/17 od 16.03.2017. godine).

Objavljen Izvještaj o provedenom postupku, na portalu Agencije za javne nabave BiH (Postupak broj: 1235-7-3-20/17 od20.03.2017. godine).

Na portalu Agencije za javne nabave BiH, objavljen Izvještaj o provedenom postupku nabavke usluga nadzora nad radovima (Postupak broj: 1235-8-2-27/17 od 20.03.2017. godine). 

 

 

Odluka JN - tekuće održavanje objekta Centra za kulturu

EJN Obavještenje - Tekuće održavanje prostor R Bitange 13-radovi 

Zapisnik sa otvaranja ponuda - Tekuće održavanje prostor Rade Bitange br 13 - radovi 

Zapisnik o ocjeni ponuda-Tekuće održavanje prostora u ulici R Bitange 13 

Odluka - izbor najpovoljnijeg ponuđača - Tekuće održavanje prostor R Bitange13 - radovi 

Ugovor - Tekuæe održavanje Centra za kulturu - radovi 

Ugovor - Tekuce održavanje Centra za kulturu - nadzor 

EJN-Izvjestaj o provedenom postupku-Tekuce odrzavanje Centar za kulturu-radovi 

EJN-Izvjestaj o provedenom postupku-Tekuce odrzavanje Centar za kulturu-nadzor 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »