• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Home arrow Media arrow Traži
Traži
Ključna Riječ most
Ukupno 145 nađenih rezultata. Ključna riječ [ most ] - Google

Stranice 51 - 100 od 145
51. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
...i Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa  ...

52. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
...je bazom podataka"), a posebno: - zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara; - pravilno očuvanje i zaštita imovine u "zoni Starog mosta u starom gra...

53. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA GRAD MOSTAR GRADSKO VIJEĆE Broj: 01-402-1047/05 Mostar, 23.11.2005. godine  ...

54. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...eđenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvoj...

55. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari grad nalazi se u ulici Maršala Tita br 170-172, između Lučkog mosta i Starog mosta. Napominjemo da je ulica jednosmjerna od Lučkog Mosta prema Starom Mostu te jedna traka služi

...d Town» Agency takes care about the protection of the cultural-historical and natural heritage of Mostar within its competency.   We present the overview of the cultural heritage s...

57. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
...i Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa  ...

58. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
...je bazom podataka"), a posebno: - zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara; - pravilno očuvanje i zaštita imovine u "zoni Starog mosta u starom gra...

59. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA GRAD MOSTAR GRADSKO VIJEĆE Broj: 01-402-1047/05 Mostar, 23.11.2005. godine  ...

60. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...eđenih stručnih i drugih poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine "zona Starog mosta u starom gradu u Mostaru" i u potpunosti oživotvorenja mjera propisanih nedavno usvoj...

61. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari grad nalazi se u ulici Maršala Tita br 170-172, između Lučkog mosta i Starog mosta. Napominjemo da je ulica jednosmjerna od Lučkog Mosta prema Starom Mostu te jedna traka služi

62. Gradsko vijeće Grada Mostara
(Linkovi / Grad Mostar - institucije)

63. Grad Mostar
(Linkovi / Grad Mostar - institucije)
Grad Mostar

64. Sulejman Demirović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sulejman Demirović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za promociju Starog grada kao kulturnog središta Mostara

65. Sanja Landeka
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sanja Landeka, Viši referent, viši referent, administrativno-tehnički tajnik

66. Miralem Fajić
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Miralem Fajić, Direktor,

67. Milada Elezović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Milada Elezović, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove

68. Dubravka Šunje
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dubravka Šunje, Viši referent, Viši referent za obavljanje tehničkih pomoćnih aktivnosti

69. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dragi Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»

70. Anto Šain
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Anto Šain, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za izradu razvojnih projekata u zoni Starog mosta u starom gradu u Mostaru

71. Amela Guzin
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Amela Guzin, Stručni saradnik, Stručni saradnik za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa

72. Ahmed Kodro
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Ahmed Kodro, referent – vozač, domar,

73. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

74. Sulejman Demirović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sulejman Demirović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za promociju Starog grada kao kulturnog središta Mostara

75. Sanja Landeka
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Sanja Landeka, Viši referent, viši referent, administrativno-tehnički tajnik

76. Miralem Fajić
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Miralem Fajić, Direktor,

77. Milada Elezović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Milada Elezović, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove

78. Dubravka Šunje
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dubravka Šunje, Viši referent, Viši referent za obavljanje tehničkih pomoćnih aktivnosti

79. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Dragi Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»

80. Anto Šain
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Anto Šain, Viši stručni saradnik, Viši stručni saradnik za izradu razvojnih projekata u zoni Starog mosta u starom gradu u Mostaru

81. Amela Guzin
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Amela Guzin, Stručni saradnik, Stručni saradnik za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa

82. Ahmed Kodro
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
Ahmed Kodro, referent – vozač, domar,

83. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

84. Iluminacija Herceg Stjepan grada
(Projekti/Projekti - English)
...bsp; Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na projek...

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenul

...tari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina St...

87. Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina
(Projekti/Projekti - English)
...Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina St...

... radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".   Obavjestenje o Javnoj nabavci, na portalu EJN Agencije za Javnu naba...

89. Vanjska rasvjeta zidina Stjepan grada
(Projekti/Projekti - English)
Vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan Grada) u Blagaju kod Mostara, LOT 1 INVESTITOR: Grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno minis

90. Biskupija u Vukodolu - I faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
... tavanicama Biskupije u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž. ...

91. kompleks Tabhana - tekuće održavanje objekata
(Projekti/Projekti - English)
...Tabhanu u Starom gradu Ugovor je zaključen 07.05.2014.godine sa GD „ARHITEKT“ d.o.o. Mostar Vrijednosti izvršenih radova je 5.110,32 KM sa PDV-om. Sredstva su ...

92. Biskupija u Vukodolu - II faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu, Mostar Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar) sa i

...;titom UNESCO-a). Ugovor je potpisan 24.07.2014.godine između Agencije „Stari grad“ Mostar i „DELTA-Z Infinitinet“  d.o.o. Mostar za usluge izrade Projekta &bdqu...

... Radovi na tekućem održavanju eksterijera objekata u ul. M.Tita br.144  i ul.Stari most br.1 Nakon sprovedenog postupka konkurentskog zahtjeva javne nabavke i ...

95. Muzički centar Pavarotti
(Vijesti/Vijesti - English)
...tnog sporazuma za  "Farbanje drvenih površina i enterijera Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru". (broj Odluke: I-25-686/16 od 24.06.2016.) Nakon zahtjeva za ponudu, te dost...

Pokrenut postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Tekuće održavanje i konzervacija zidina Starog grad Blagaja (Stjepan grad) III faz

...nog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016. g...

...ekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju kod Mostara, kao i dodatni radovi na navedenom objektu   Izvođač radova: G.D.Arhi...

99. Objekat u ulici M. Tita br.140
(Projekti/Projekti - English)
...okrenula postupak rekonstrukcije enterijera i eksterijera objekta u ulici M. Tita br. 14, k.č.3312 k.o. Mostar Izvođač radova je bila firma GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar, a vrije...

...u periodu maj 2015. - juli 2015. godine. U obnovljenom objektu nekadašnjeg gradonačelnika Mostara Mujage Komadine 03.07.2015. godine u sklopu obilježavanja 10 godina od prijema kompleks...


Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije