• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Home arrow Media arrow Traži
Traži
Ključna Riječ stari
Ukupno 109 nađenih rezultata. Ključna riječ [ stari ] - Google

Stranice 51 - 100 od 109
51. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
U sklopu svojih nadležnosti Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa&n

52. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari Grad obavlja stručne i druge poslove u oblasti prostornog uređenja ( 92.552 - "Zaštita kulturne baštine"; 72300 - "Obrada podataka" i 72.400

53. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...ostara, na trinaestoj sjednici održanoj 23.11.2005. godine, donosi ODLUKUO OSNIVANJUAGENCIJE «STARI GRAD»  1         OSNOVNE ODREDBE ...

54. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" . Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pr...

55. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari grad nalazi se u ulici Maršala Tita br 170-172, između Lučkog mosta i Starog mosta. Napominjemo da je ulica jednosmjerna od Lučkog Mosta prema Starom Mostu te jedna traka služi

56. Objekti kulturnog nasljedja
(Statični Sadržaj)
U sklopu svojih nadležnosti Agencija "Stari grad" vodi brigu o zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Mostara. Donosimo pregled objekata kulturnog naslijeđa&n

57. Djelatnost Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari Grad obavlja stručne i druge poslove u oblasti prostornog uređenja ( 92.552 - "Zaštita kulturne baštine"; 72300 - "Obrada podataka" i 72.400

58. Akti o osnivanju
(Statični Sadržaj)
...ostara, na trinaestoj sjednici održanoj 23.11.2005. godine, donosi ODLUKUO OSNIVANJUAGENCIJE «STARI GRAD»  1         OSNOVNE ODREDBE ...

59. O Agenciji
(Statični Sadržaj)
...vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 23.11.2005.godine donijelo odluku o osnivanju Agencije"Stari Grad" . Prema pomenutoj Odluci o osnivanju, Agencija Stari Grad ima svojstvo pr...

60. Lokacija Agencije
(Statični Sadržaj)
Agencija Stari grad nalazi se u ulici Maršala Tita br 170-172, između Lučkog mosta i Starog mosta. Napominjemo da je ulica jednosmjerna od Lučkog Mosta prema Starom Mostu te jedna traka služi

61. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
... Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»...

62. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

63. Dragi Pavlović
(Kontakt / Kontakt sa uposlenicima)
... Pavlović, Stručni saradnik, Stručni saradnik za izradu i održavanje elektronske baze podataka Agencije «Stari grad»...

64. Agencija Stari grad
(Kontakt / Agencija Stari grad)
Agencija Stari grad, , Radno vrijeme od 08-16 sati

...i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenula postupak javne nabave putem konkurentskog zah...

...(Stjepan grad) III Faza (nastavak obnove) Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić&ldquo...

67. Herceg Stjepan grad III faza konzervacije zidina
(Projekti/Projekti - English)
...g grada Blagaja (Stjepan grad) III Faza Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija „Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić&ldquo...

Agencija "Stari grad" je dana 21.10.2016. godine pokrenula postupak  konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda Javne nabavke za radove na projektu "Iluminacija Starog gra

69. Vanjska rasvjeta zidina Stjepan grada
(Projekti/Projekti - English)
...Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem Agencije "Stari grad" PROJEKTANT: Federalni zavod za zaštitu spomenika i N.P. PROJEKT ...

70. Biskupija u Vukodolu - I faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
...u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž. građ. PROJEKTANT: ...

71. kompleks Tabhana - tekuće održavanje objekata
(Projekti/Projekti - English)
...uplaćena od strane Grada Mostara, a od prikupljenih namjenskih sredstava po zaključenom Ugovoru Općine Stari grad i Fondacije Aga Khan Trust, a koja su ostala neutrošena u 2013. godini. ...

72. Biskupija u Vukodolu - II faza obnove
(Projekti/Projekti - English)
...eta grada Mostara za 2015. godinu. Izvedeni su slijedeći radovi: Predhodni radovi: -Skidanje starih oštećenih drvenih greda, stropa i krova sa odvozom na deponiju - paušal; ...

...(zona pod zaštitom UNESCO-a). Ugovor je potpisan 24.07.2014.godine između Agencije „Stari grad“ Mostar i „DELTA-Z Infinitinet“  d.o.o. Mostar za usluge iz...

Radovi na tekućem održavanju eksterijera objekata u ul. M.Tita br.144  i ul.Stari most br.1 Nakon sprovedenog postupka konkurentskog zahtjeva javne nab

75. Muzički centar Pavarotti
(Vijesti/Vijesti - English)
...686/16 od 24.06.2016.) Nakon zahtjeva za ponudu, te dostavljanja istih od ponuđača, Agencija "Stari grad" je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radove na "Farban...

...jeno na portalu EJN Agencije za Javnu nabavku BiH. Nakon otvaranja ponuda, Komisija Agencije "Stari grad" za provođenje postupka nabavke,  je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda, te...

...ućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016. godine. Dana 03.06.2016. godine Agencija "...

...aron;ta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju“ između Agencije „Stari grad“ i GD „Arhitekt“. Agencija “Stari grad” donijela...

79. Tekuće održavanje Agencije "Stari grad"
(Vijesti/Vijesti - English)
...t postupak Javne nabave putem direktnog sporazuma za radove na Tekućem održavanju objekta Agencije "Stari grad" u ulici M. Tita 170.  Ugovor o izvođenju radova je potpisan 04.04.2...

80. Objekat u ulici M. Tita br.140
(Projekti/Projekti - English)
...trukcija enterijera i eksterijera poslovnog prostora (ul. M.Tita 140)   Agencija "Stari grad" je pokrenula postupak rekonstrukcije enterijera i eksterijera objekta u ulici ...

Krajem mjeseca januara 2015. godine, od strane Agencije "Stari grad", obavljen je tehnički prijem izvršenih radova na spomen kući porodice Gojka Vukovića u Donjoj mahali

Krajem mjeseca januara 2015.godine  od strane Agencije »Stari Grad«,  izvršen je tehnički prijem izvršenih radova na spomen kući porodice G. Vukovića u Do

83. Video nadzor u Starom gradu u Mostaru
(Projekti/Projekti - English)

84. Rasvjeta na ulazu u Tabhanu
(Projekti/Projekti - English)

85. Rasvjeta na ulazu u Tabhanu

86. Tekuće održavanje krovova u Starom gradu
(Projekti/Projekti - English)

87. Objekat "Konak"
(Projekti/Projekti - English)


93. Utvrda Stjepan grad u Blagaju I Faza
(Projekti/Projekti - English)
Utvrda Stjepan grad u Blagaju

 Na osnovu potpisanog Ugovora između Gradonačelnika Grada Mostara i direktora UNESCO-vog ureda u Veneciji

95. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
(Vijesti/Vijesti - English)

96. Izdavanje stručnih mišljenja i saglasnosti
(Vijesti/Vijesti - English)
... privremenih granica i provođenju mjera zaštite („Sl. novine HNK broj 5/08) Agencija „Stari grad“ je u 2009. godini: ...

97. IPA Projekti
(Vijesti/Vijesti - English)
Na projektima Evropske unije Agencija «Stari grad» ima status partnera ili nosioca projekta i to u sljedećim slučajevima:

  Projekat adaptacije unutrašnjosti poslovnog prostora K-4 u ulici Stari most br.1.

99. Arheološka istraživanja - Stjepan Grad
(Projekti/Projekti - English)
Inicijativa za istraživanja

100. Uspostavljanje digitalne arhive
(Vijesti/Vijesti - English)
  Agencija Stari Grad pristupila je implementaciji uspostavljanje digitalne arhive, posebnog kompjuterskog programa za instalaciju i implementaciju sistema za upravljanje dokumentima i d


Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije