• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

UNESCO Svjetska baština


 Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička
Republika,17.07.2005.godine

Traži
Ključna Riječ mostar
Ukupno 145 nađenih rezultata. Ključna riječ [ mostar ] - Google

Stranice 1 - 50 od 145
...bave (direktni sporazum) za nabavku radova na "Tekućem održavanju spojnica na kaldrmi Starog mosta u Mostaru", jer ista nije bila predviđena u Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad&...

...ku usluga za projekat "Predhodni radovi istražnog karaktera za Višu djevojačku školu u Mostaru". (Odluka broj: I-25-552/17 od 14.06.2017. godine). Na portalu Agencije za...

Nastavak postavljanja/instaliranja novih kamera za realizaciju video nadzora u Starom gradu Mostar. Na portalu Agencije za javne nabave BiH, Agencija "Stari grad" postavila Ob

...Mejdanu. (Odluka broj: I-25-338/17 od 11.04.2017. godine). Potpisan Ugovor sa Arhi Plus d.o.o. iz Mostara za Izradu Glavnog projekta sa revizijom rekonstrukcije eksterijera kluba "Brodari...

...okrenut postupak nabave usluga Izrade projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara (Narodno pozorište Mostar, restoran Hindin han Stari grad-dopuna projekta, obje...

Agencija "Stari grad" Mostar započela postupak nabave radova za projekat "Tekuće održavanje stepenica u ulici Kurluk kod restorana "Evropa". (Odluka broj: I-25-356/17

...a  za nabavku usluga"Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara" (Odluka broj: I-25-300/17 od 31.03.2017. godine). Odluka JN - izrada projekt...

  Agencija "Stari grad" Mostar je ažurirala Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.   Plan javnih nabavki ASG Mostar za 2017 godinu

...ade projekta putem direktnog sporazuma za "Izradu projekta rekonstrukcije Vlahine kuće u Brankovcu-Mostar"  (Odluka broj: I-25-219/17 od 09.03.2017.godine). Donesena Odluka o na...

...  radova putem direktnog sporazuma za "Tekuće održavanje fasade J.U. Narodna biblioteka" u Mostaru. (Odluka broj: I-25-217/17 od 08.03.2017.godine). Odluka o najpovoljnijem ponuđa...

  Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu.  Plan nabavki 2017

...a dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara". (Odluka broj: I-25-92/17 od 26.01.2017. godine). Na portalu EJN Agencije ...

Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Privremeni Plan Javnih Nabavki za 2017. godinu. Privremeni Plan JN ASGMO 2017

... konkurentskog zahtjeva za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje prostor u ulici M. Tita 89, Mostar".  (Odluka broj: I-25-31/17 od 10.01.2017. godine). Na Portalu Agencije...

...  Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na proj...

16. Iluminacija Herceg Stjepan grada
(Projekti/Projekti)
...  Iluminacija Starog grada Blagaj (utvrda Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara Nakon sprovedenog postupka javne nabave (konkurentski zahtjev) za radove na proj...

...8.01.2017. godine). Odluka o poništenju - Tekuće održavanje objekata u vlasništvu grada Mostara ...

18. Odluka o pokretanju JN - kancelarijski materijal za 2017. godinu
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
  Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o pokretanju postupka Javnih nabavki - nabava kancelarijskog materijala za 2017. godinu (Odluka broj: I-51-35/17 od 11.01.2017.god

...nog sporazuma za usluge: "Izrada projekta tekućeg održavanja prostor u ulici Maršala Tita 89, Mostar". (Odluka broj: I-25-1149/16 od 22.12.2016.) Odluka JN - Izrada projekta teku...

... radova na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara" - dodatni radovi koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor broj: I-25-96...

Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar-II Faza (nastavak obnove) Agencija “Stari grad” je 05.05.2016.godine pokrenul

...a dostavu ponuda  za radove na projektu "Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara".  (broj Odluke: I-25-1076/16 od 01.12.2016. godine). Objavljeno obavje&...

...;Stari grad“ je 08.07.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

...o;Stari grad“ je 11.01.2016. godine potpisala, sa firmom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar, Ugovor o izvođenju radova na projektu „Tekuće održavanje i konzervacija zidina ...

...za radove na projektu "Iluminacija Starog grada Blagaj (Utvrde Herceg Stjepan grada) u Blagaju kod Mostara".   Obavjestenje o Javnoj nabavci, na portalu EJN Agencije za Javnu na...

Vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan Grada) u Blagaju kod Mostara, LOT 1 INVESTITOR: Grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno minis

...im tavanicama Biskupije u Vukodolu  INVESTITOR:Federalno Ministarstvo kulture i sporta Grad Mostar, Agecija »Stari Grad«, Voditelj projekta  Anto Šain, dipl. inž...

...u Tabhanu u Starom gradu Ugovor je zaključen 07.05.2014.godine sa GD „ARHITEKT“ d.o.o. Mostar Vrijednosti izvršenih radova je 5.110,32 KM sa PDV-om. Sredstva s...

II Faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu, Mostar Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača (DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar) sa i

...on;titom UNESCO-a). Ugovor je potpisan 24.07.2014.godine između Agencije „Stari grad“ Mostar i „DELTA-Z Infinitinet“  d.o.o. Mostar za usluge izrade Projekta &bd...

...quo;Stari grad“ je dana 28.03.2016.godine zaključila Ugovor sa firmom „GRADNJA“ d.o.o. Mostar za izvođenje radova na projektu „Tekuće održavanje eksterijera objekata M.Tita b...

32. Muzički centar Pavarotti
(Vijesti/Vijesti)
...ektnog sporazuma za  "Farbanje drvenih površina i enterijera Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru". (broj Odluke: I-25-686/16 od 24.06.2016.) Nakon zahtjeva za ponudu, te do...

...ktnog sporazuma za nabavku usluga - Izrada projekta tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada Mostara. Odluku o pokretanju postupka, Agencija "Stari grad" je donijela 27.05.2016....

Agencija "Stari grad" Mostar je dana 05.05.2016. godine donijela Odluku o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za radove na projektu "Rekonstrukcija krovišta i str

...u usluga Izrade elaborata tretmana fasada u najužoj zaštićenoj zoni Historijskog gradskog područja Mostara. (Broj:I-25-479/16 od 21.04.2016.) Potom, Agencija "Stari grad" donosi...

... tekućem održavanju krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina(kuća Đikić/Milavić) u Blagaju kod Mostara, kao i dodatni radovi na navedenom objektu   Izvođač radova: G.D.Ar...

...okrenut postupak Javne nabavke usluga (konkurentski zahtjev) za realizaciju video nadzora u Starom gradu, Mostar -II Faza  postavljanjem/instaliranjem novih kamera.   Odluka JN -...

  Agencija "Stari grad" Mostar objavljuje Plan Javnih Nabavki za 2016. godinu.  Plan za 2016

...adove na projektu "Tekuće održavanje poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge u ulici M. Tepa br.3, Mostar". (Broj Odluke: I-25-229/16 od 09.03.2016.) Projekat radova gore navedene Javne na...

...radovi na projektu"Tekuće održavanje eksterijera objekta u Ul. M. Tita 144 (k.č.28/35 i 28/36 k.o. Mostar I) i objekta K4 u Ul. Stari most 1 (k.č.17/72 k.o. Mostar I)". Projekat rado...

...ova na projektu "Tekuće održavanje eksterijera objekta u Ul. M. Tita 144 (k.č.28/35 i k.č.28/36 k.o. Mostar I) i objekta K4 u Ul. Stari most 1 (k.č.17/72 k.o.Mostar I)". Odluka JN - teku...

42. Nabavka kancelarijskog materijala - Ugovor
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...grad" je dana 01.02.2016. godine  potpisala Ugovor sa firmom "Famis" export-import iz Mostara za nabavku kancelarijskog materijala za period od 01.02.2016. do 31.01.2017. godine. ...

Potpisan Ugovor sa firmom DM Projekt d.o.o Mostar o vršenju usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu "II faze obnove-rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Bisku

... Dana 18.12.2015. godine, Agencija "Stari grad" je  sa firmom "ARHI PLUS" d.o.o. Mostar potpisala dva (2) Ugovora: - Izrada projekta "Tekućeg održavanja krovova u u...

45. Odluka o pokretanju postupka Javnih Nabavki Agencije "Stari grad"
(Odluke i obavijesti/Odluke i obavijesti)
...zrade projekta Tekućeg održavanja ernterijera poslovnog prostora zemljoradničke zadruge u ulici M. Tepa u Mostaru; -  usluge tehničke zaštite protivprovalnim alarmnim sistemom; ...

46. Objekat u ulici M. Tita br.140
(Projekti/Projekti)
... pokrenula postupak rekonstrukcije enterijera i eksterijera objekta u ulici M. Tita br. 14, k.č.3312 k.o. Mostar Izvođač radova je bila firma GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar, a vri...

...u u periodu maj 2015. - juli 2015. godine. U obnovljenom objektu nekadašnjeg gradonačelnika Mostara Mujage Komadine 03.07.2015. godine u sklopu obilježavanja 10 godina od prijema komple...

... na projektu "II faza obnove - rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar" između Agencije "Stari grad" i firme DZG "Građevinar Fajić" d...

...ju radova na projektu "Tekuće održavanje objekta T13-kompleks Tabhana" sa firmom Gradnja d.o.o. Mostar. Ugovor o nadzoru predmetnih radova je potpisan 26.10.2015. godine sa firmom DM Projekt...

Agencija "Stari grad" Mostar dana 06.11.2015. godine donosi Odluku o poništenju Javne Nabavke projekta  "Tekuće održavanje i konzervacija zidina starog grada Blag

«« Početak « Prethodna 1 2 3 Sljedeća » Kraj »»

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije