• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Odluka o poništenju postupka javne nabave - Izrada glavnog projekta žičare na Stjepan grad u Blagaju
23/10/2017
article thumbnail

Agencija "Stari grad" Mostar donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke za "Izrada glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Utvrda St [ ... ]


Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradskom području Mostar
23/10/2017
article thumbnail

Donesena Odluka o pokretanju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova na projektu "Tekuće održavanje fasada sa bojenjem u Historijskom gradsk [ ... ]


Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekti: Narodno pozorište i atelier D'Art)
16/10/2017
article thumbnail

Prema Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu pokrenut  otvoreni postupak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasni [ ... ]


Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad)
06/10/2017
article thumbnail

Pokrenut konkurentski postupak javne nabavke za usluge Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (utvrda Stjepan grad). Odluka broj: I-25-709/17 od 20.09.2017. [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije